Millionstøtte til barn- og unge 1Astrid Urdal og Susanne Kaluza gleder seg til å videreutvikle Litteraturhusets satsning på barn og unge, takket være langsiktig støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Foto: Velaug Bergum

6. juni 2019

Millionstøtte til barn og unge

Sparebankstiftelsen gir 3,2 millioner til Litteraturhusets satsning på barn og unge

-Å spre leselyst og litteraturglede til barn og unge, og ikke minst bidra til at de ser verdien i fakta, bøker og kunnskap er noe av det aller viktigste vi gjør. Derfor er vi utrolig glade og takknemlige for at vi nå takket være Sparebankstiftelsen kan fortsette å videreutvikle og løfte dette arbeidet, sier daglig leder på Litteraturhuset Susanne Kaluza.

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål. Stiftelsen eier rundt 8 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter. Nå har stiftelsen vedtatt å gi Litteraturhusets arbeid for barn og unge en støtte på 3,2 millioner fordelt over 3 år. Tildelingen skal brukes til å finansiere forfattermøter for minimum 15 000 elever årlig.

– Målet vårt er å formidle barne- og ungdomslitteratur av høy kvalitet til en ny generasjon. Vi ønsker å bidra til leseglede og gi barna forståelse for hva lesing kan gi dem og øke interessen for det skrevne ord. Ikke minst har vi lyst til å ta opp temaer og diskusjoner som er viktig for dagens generasjon, enten det dreier seg om faktasjekk, krig eller kropp, sier Astrid Urdal som har jobbet med barne- og ungdomsprogrammet på Litteraturhuset siden 2007.

For mange av barna er besøket på Litteraturhuset et første møte med en forfatter. En viktig del av jobben handler om å identifisere og velge ut de forfatterne som har mangfoldige historier, mangfoldige bakgrunner og mangfoldige  erfaringer. Barnehagene og skolene som besøker Litteraturhuset kommer fra alle bydelene i byen. Det er helt bevisst.

– Det er viktig for oss å rekruttere fra hele byen, og sette sammen grupper slik at barnehagebarn og skoleungdom hos oss får en møteplass på tvers av bydelene, mellom øst og vest, sier Urdal.

Nå skal denne satsningen løftes ytterligere, takket være den treårige støtten fra Sparebankstiftelsen.

– Støtten fra Sparebankstiftelsen gir oss en langsiktighet i arbeidet, sier Kaluza.

– Å øke barns interesse for og kunnskap om det skrevne ord gjør dem også tryggere når de skal manøvrere i verden, så for oss er dette et viktig demokratisk prosjekt. Nå gleder vi oss til å ønske nye generasjoner barn velkommen til oss på Litteraturhuset.