12. august 2019

Paludan ikke velkommen på Litteraturhuset

Onsdag 7/8 ble Litteraturhuset kontaktet av Selvstendighetspartiet, som booket seg inn i Kverneland fredag 16/8 for det de selv opplyste var en «pressekonferanse». Mandag 12/8 fikk Litteraturhuset informasjon om at denne pressekonferansen var et møte med Rasmus Paludan, som er dømt i to rettsinstanser i Danmark for hatefulle ytringer, og er siktet i ytterligere en sak for det samme.

På Litteraturhuset er ytringsfriheten ett av våre aller viktigste formål. Det betyr at debatter i et vidt spekter av politiske ytringer er velkommen. Diskusjon og samfunnskritikk er ikke bare ønskelig, men helt nødvendig for et demokratisk samfunn. Samtidig er ytringer som truer eller sjikanerer enkeltmennesker, eller i ord eller bilder utleverer deres privatliv eller fremmer grovt hat overfor minoriteter, forbudt etter norsk lov, og kan straffes. Vi forbeholder oss derfor retten til å avvise leieforhold med organisasjoner eller enkeltpersoner som ikke respekterer dette.

Straffelovens paragraf 185 sier:
«Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler. Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.
Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres
a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
b) religion eller livssyn,
c) homofile orientering, eller
d) nedsatte funksjonsevne.»

Bestemmelsen rammer hatefulle ytringer som er fremsatt offentlig, eller i andres nærvær. Ytringer som typisk rammes er de som nedvurderer hele gruppens menneskeverd, sammenligner dem med skadedyr, som er fremsatt i ren sjikanehensikt uten noe bidrag til samfunnsdebat eller også har elementer av oppfordring til vold. Også symboler kan rammes, typisk hakekors. Det finnes ytringer som er egnet til å skape hat, men som ikke rammes av bestemmelsen likevel – f.eks. «innvandrergruppe X er overrepresentert på fire av fem voldsstatistikker» dersom det skulle vise seg å være korrekt. En slik opplysning kan være et viktig bidrag til samfunnsdebatten. De hatefulle ytringer som er forbudt, vil ofte dreie seg om å henge ut eller stigmatisere en minoritet som gruppe, og overbevise andre til å anse dem som laverestående eller forfølgelsesverdige.

Rasmus Paludan er allerede dømt i en instans for hatefulle ytringer og har et langvarig mønster med å tråkke over nettopp denne grensen i sine offentlige taler, intervjuer, tekster og videoer:
«Våre gater og smug vil bli forvandlet til elver av blod. Og de fremmede fienders blod vil ende i kloakken, der de fremmede fiender hører hjemme»
«Fienden er muslimer […] Det beste vil selvfølgelig være om det ikke er en muslim igjen på jorden – jeg håper det vil skje en dag, da vil vi ha nådd vårt endelige mål»
«Mens vi står her i dag, sitter hundretusenvis der hjemme og klargjør sine våpen og øver seg på å treffe med sine rifler.»
«De fleste negere i Sør-Afrika ikke er begavet nok.»
«Et problem med danske politifolk – som man også ser i filmen – er at når man drar en spade langs bunnen av den laveste, dypeste og mest illeluktende kloakk i den verste slum vest for København, eller nederst i den råtneste møkkdynge i den jyske jord, så er det svarte slammet som ligger på spaden det ypperste hvorfra dansk politi rekrutterer sine stormsoldater»

Slik demagogi er samfunnsødeleggende og Litteraturhuset ønsker ikke å bidra til å spre den ytterligere. For å være helt tydelig: Paludan er ikke velkommen til å snakke på Litteraturhuset, og vi tillater ikke leie hos oss til gjennomføring av et slikt arrangement.