15. oktober 2019

Ledige stillinger på Litteraturhuset

Vil du bli vår nye medarbeider? Vi har to ledige vikariater tilknyttet Litteraturhusets satsning på barn- og unge.

Barne- og ungdomsansvarlig, vikariat 100%

Ansvarlig for Åpent barnerom, vikariat 100%

Om oss
Stiftelsen Litteraturhuset er Norges første og Europas største litteraturhus. Huset har bokhandel, kafé og seks rom med ulik størrelse som blir benyttet til samtaler, debatter og litteraturformidling i den romsligste betydningen av ordet. I tillegg til egen programmering, har huset opptil hundre og femti ulike organisasjoner og foreninger som holder frokostmøter, boklanseringer, konserter, debatter og forfattermøter.

Litteraturhuset er driftet av Stiftelsen Litteraturhuset som igjen ble stiftet av Institusjonen Fritt Ord i 2006. Huset er inspirert av en tysk tradisjon for frie litteraturhus. Litteraturhusets mål er å være Norges viktigste offentlige rom for litteratur, debatt og samtale.

Barne- og ungdomsansvarlig, vikariat

Vår dyktige barne- og ungdomsansvarlig skal ut i permisjon. Litteraturhuset søker derfor etter en engasjert person som kan vikariere i 100 % stilling fra 15. januar til 31. oktober 2020. Litteraturhuset har et bredt tilbud for ungdom og barn i alle aldre. Totalt gjennomfører vi rundt 250 arrangementer årlig for barn og ungdom, og trekker rundt 30.000 besøkende.

Stillingen som barne- og ungdomsansvarlig omfatter blant annet ansvar for å:
• Utvikle, gjennomføre og markedsføre Litteraturhusets barne- og ungdomsprogram på en slik måte at vi hele tiden videreutvikler tilbudet og ligger i front.
• Sikre at Litteraturhuset er godt synlig og med en klar og spennende programprofil som treffer de gruppene vi ønsker å nå.
• Budsjettansvar innenfor ansvarsområdet og det vedtatte budsjett.
• Overordnet ansvar for at Litteraturhusets barne- og ungdomstilbud til en hver tid når ut til de gruppene vi ønsker å nå.
• Aktivt finne steder der Litteraturhuset kan søke støtte til arbeidet vårt mot barn- og ungdommer. Skrive og følge opp søknader om støtte.
• Aktivt lete etter samarbeidspartnere som kan løfte tilbudet vårt mot barn- og unge.
• Overordnet ansvar for Åpent barnerom i samarbeid med vår medarbeider på Åpent barnerom.
• Tenke nytt rundt hvordan Litteraturhuset kan nå ut til enda flere barnehagebarn på tvers av byen.
• Planlegge, organisere og gjennomføre skolebesøk. Sørge for at skolebesøkene er relevante iht. læreplaner og når ut til skoler i hele regionen.
• Arbeidsoppgavene kan endre seg etter hva Litteraturhuset til en hver tid har behov for.
• Stillingen hører til i programgruppa, og rapporterer til programsjef.

Dine egenskaper og kvalifikasjoner:
Vi ønsker en barnevennlig og litteraturinteressert medarbeider som kan bidra til å skape gode opplevelser for barn og ungdom. Du må være engasjert, strukturert og effektiv, med stor arbeidskapasitet og bred erfaring innen feltet. Du må være flink med barn og voksne, imøtekommende, tydelig og med en positiv innstilling.
Arbeidstiden er dagtid, men noe kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Kontaktpersoner
Spørsmål om stillingen kan rettes til barne- og ungdomsansvarlig Biljana Kovacevic på 976 82 839, eller administrasjonssjef Tone J. Lunde på 924 53 678.

Søknadsfrist torsdag 31. oktober. Søknad med CV sendes på e-post til tone@litteraturhuset.no.


Ansvarlig for Åpent barnerom, vikariat

Åpent barnerom holder til i Litteraturhusets 3. etasje og er et tiltak tilpasset barnehager og foreldre med barn opptil 7 år. Her kan man leke, bla i bøkene eller hoppe i puteamfiet. Barnehagene melder seg på til lesestunder eller annet organisert opplegg for barna. Barnerommet åpnet i 2009 og har hatt rundt 80.000 besøkende barnehagebarn.
Vår faste medarbeider er i permisjon og vi søker nå etter vikar i 100% i perioden 1. januar 2020 til 31. mars 2021.

Stillingen som ansvarlig for Åpent barnerom omfatter blant annet:
• planlegging og gjennomføring av lesestunder tre dager i uka.
• planlegging og organisering av besøkende barnehager, og booking av fortellere.
• ta i mot gjester og tilrettelegge for arrangementer, informasjon til barnehager, barn og foresatte, samt praktisk arbeid som rydding og billettsalg.
• bistå programansvarlig for barn og ungdom med programmering og gjennomføring av barne- og ungdomsprogrammet generelt. Forefallende administrative oppgaver må også påregnes.
• bistå programansvarlig i å tenke nytt rundt hvordan Litteraturhuset kan nå ut til enda flere barnehagebarn på tvers av byen.
• Arbeidsoppgavene kan endre seg etter hva Litteraturhuset til en hver tid har behov for.

Dine egenskaper og kvalifikasjoner:
Vi ønsker en barnevennlig og litteraturinteressert programmedarbeider og formidler som kan bidra til å skape gode opplevelser for barn og ungdom. Du må kunne vise til god erfaring med formidling til barn i barnehagealder. I tillegg må du være strukturert, effektiv og nøyaktig med stor arbeidskapasitet og bred erfaring innen feltet. Du må være flink med barn og voksne, imøtekommende, tydelig og med en positiv innstilling.
Arbeidstiden tilsvarer normal arbeidsuke på 37,5 timer, inkludert 3 lørdager per måned.

Kontaktpersoner
Spørsmål om stillingen kan rettes til barne- og ungdomsansvarlig Biljana Kovacevic på 976 82 839, eller administrasjonssjef Tone J. Lunde på 924 53 678.

Søknadsfrist torsdag 31. oktober. Søknad med CV sendes på e-post til tone@litteraturhuset.no.