19. november 2019

Ledig stilling som kommunikasjons- og markedsføringsmedarbeider, 50 % vikariat

Vil du bli vår nye medarbeider? Vi har ledig vikariat som kommunikasjons- og markedsføringsmedarbeider, 50 %.

Kommunikasjons- og markedsføringsmedarbeider, 50 % vikariat
En av våre medarbeidere har 50 % studiepermisjon og vi søker en vikar som kan bistå i vårt kommunikasjons- og markedsføringsarbeid fra 1. januar til 30. juni 2020.

Stillingen omfatter blant annet følgende oppgaver:

  • Produsere tekst som markedsfører Litteraturhuset og arrangementene eksempelvis gjennom flyere, kataloger, plakater, Facebook, Instagram, hjemmeside, pressemeldinger og nyhetsbrev.
  • Bestille relevant materiell, hente inn foto og video.
  • Holde i kontakt med designer.
  • Sørge for at innholdet blir publisert på flatene vi til en hver tid benytter. I dette ligger et ansvar for publisering på Litteraturhusets Facebook, Instagram, hjemmeside, nyhetsbrev og å lage og følge opp annonser for aktuelle flater.
  • Ansvar for Litteraturhusets podcast, herunder publiseringsplan, introduksjoner og publisering. Ansvar for at innholdet når ut til de gruppene Litteraturhuset ønsker å nå gjennom å følge opp og fortløpende justere kanalmiks og virkemidler.
  • Ansvar for å tenke nytt rundt Litteraturhusets måte å kommunisere på, og aktivt lete opp og teste ut nye måter som gjør at vi når de gruppene vi ønsker å nå.
  • Sørge for at arbeidet er systematisk og forutsigbart gjennom å lage publiseringsplaner og årshjul.
  • Holde i kontakt med media, sende pressemeldinger og følge opp intervjuer om forfatterne som gjester Litteraturhuset.
  • Arbeidsoppgavene kan endre seg etter hva Litteraturhuset til en hver tid har behov for.
  • Stillingen hører til i programgruppa, og rapporterer til programsjef.

 

Dine egenskaper og kvalifikasjoner:
Vi ønsker en engasjert, strukturert og effektiv medarbeider med stor arbeidskapasitet og bred erfaring innen feltet. Du må være sosial, imøtekommende, tydelig og med en positiv innstilling.
Du bør ha kunnskap om litteraturfeltet. Erfaring fra medie-arbeid samt operativt ansvar for sosiale medier er en forutsetning.
Arbeidstiden er dagtid, men noe kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Søknad med CV sendes tone@litteraturhuset.no. Søknadsfrist tirsdag 3. desember.

Spørsmål om stillingen kan rettes til administrasjonssjef Tone J. Lunde på 924 53 678.

Om oss
Stiftelsen Litteraturhuset er Norges første og Europas største litteraturhus. Huset har bokhandel, kafé og seks rom med ulik størrelse som blir benyttet til samtaler, debatter og litteraturformidling i den romsligste betydningen av ordet. I tillegg til egen programmering, har huset opptil hundre og femti ulike organisasjoner og foreninger som holder frokostmøter, boklanseringer, konserter, debatter og forfattermøter.

Litteraturhuset er driftet av Stiftelsen Litteraturhuset som igjen ble stiftet av Institusjonen Fritt Ord i 2006. Huset er inspirert av en tysk tradisjon for frie litteraturhus. Litteraturhusets mål er å være Norges viktigste offentlige rom for litteratur, debatt og samtale.