Litteraturhusets ytringsfrihetskommisjon

14. februar 2020

Vinterens ytringsfrihetsforedrag tilgjengelige

Få med deg alle foredragene fra vår ytringsfrihetsserie

I dag presenterte kulturminister Abid Raja regjeringens ytringsfrihetskommisjon her på Litteraturhuset. Men gjennom vinteren har Litteraturhusets egen ytringsfrihetskommisjon levert sine bidrag i form av foredrag. 29. februar avsluttes foredragsserien med bidrag fra jurist Anine Kierulf og journalist og historiker Åsa Linderborg. Allerede nå kan du høre de tidligere foredragene i serien i vår podkast (se nedenfor, eller abonner på podkasten Litteraturhuset der du hører podkast). Flere av foredragene er også tilgjengelige i skriftlig form hos Agenda magasin.

I de 20 årene som har gått siden den forrige Ytringsfrihetskommisjonen leverte sin rapport til Stortinget har vi opplevd 11. september, Muhammed-karikaturene, Facebooks framvekst, Charlie Hebdo, 22. juli, Cambridge Analytica, Wikileaks, overvåkingssamfunnet og høyreekstrem terror i Bærum.

I forkant av at regjeringen nå har nedsatt en ny ytringsfrihetskommisjon ledet av Kjersti Løken Stavrum lagde Litteraturhuset sin egen. Hvert kommisjonsmedlem leverte sitt bidrag i form av et foredrag, der de er bedt om å svare på de samme spørsmålene:

– Er ytringsfriheten truet i dag, og i så fall av hvem eller hva?
– Hvordan har ytringsklimaet forandret seg de siste tjue årene?
– Hva skal til for å oppfylle Grunnlovens paragraf om at «ytringsfrihet skal finne sted»?