Automatisk kladd 31

26. juni 2020

En stor lettelse

Regjeringens kompensasjonsordning for kultur omfatter nå også utleieinntekter

– Det er en stor lettelse å få denne støtten på plass nå før sommerferien. Endelig tør vi å løfte blikket framover uten å lure på om vi har penger til å betale forfattere og frilansere på vår scene til høsten, sier daglig leder Susanne Kaluza.

Den nye kompensasjonsordningen som kulturminister Abid Raja la frem på en pressekonferanse fredag er en utvidelse av kompensasjonsordningen for arrangører i kultursektoren som nå også inkluderer aktører som leier ut lokaler der det skal gjennomføres et kulturarrangement, som litteraturhus.

Alle disse skal kunne søke kompensasjon for tap og merutgifter i forbindelse med utsettelse, helt eller delvis stenging, eller avlysning av arrangementer i kultursektoren fra 1. mai til 1. september. 50 prosent av dette inntektstapet vil nå bli dekket av den nye ordiningen.

-Selvsagt skulle vi helst sett at denne ordningen fikk tilbakevirkende kraft til mars, da nedstengningen av samfunnet på grunn av korona inntraff. Vi hadde svært mange arrangementer fra et bredt spekter av aktører planlagt for mars og april. Samtidig er vi takknemmelige for at satsen på støtte er av betydning, og ikke minst at departementet har lyttet til innspillene vi har kommer med underveis, sier Kaluza.

Kaluza understreker at hun har hatt god dialog med politisk ledelse, kulturdepartementet og Stortingets kulturkomité i denne tiden.

– Litteraturhuset baserer seg på den modellen de fleste kulturpolitikere ønsker mer av, nemlig høy egenfinansiering og lave billettpriser, sånn at tilbudet vårt er tilgjengelig for folk uavhengig av størrelsen på lommeboka. Da er vi også særlig utsatt når inntektene våre faller bort, og vi er glade for at politikerne har forstått dette og justert kompensasjonsordningen slik at den også omfatter oss, sier Kaluza.

Hovedinntekten til Litteraturhuset kommer fra utleie til eksterne arrangementer. Ca 1200 utleie-arrangementer gir en inntekt på 6,7 millioner årlig, men 12. mars i år ble det full stopp i disse inntektene, og staben ble delvis permittert.

Samtidig flyttet Litteraturhuset sitt eget program over til digitale flatter, der publikum over hele landet har kunnet se eventyrstunder for barn, foredrag fra sakprosaforfattere og samtaler og lesninger av skjønnlitterære forfattere. Til sammen har svimlende 600 000 sett Litteraturhusets digitale program de siste månedene.

– Det er utrolig gøy og motiverende midt oppi denne usikre situasjonen at så mange har hatt glede av å se arrangementene vi har lagd. Bare de siste par ukene har over 6500 sett Irene Levin snakke om Holocaust, 2200 har sett Jenny Jordahl fortelle og vise hvordan hun illustrerer bøker og tegneserier og 17000 har sett diktlesning for unge om å leve med en voldelige far.

 

Nå er målet å komme i gang igjen med mer av husets kjernevirksomhet: litteraturformidling til skole- og barnehagebarn, samt å gi en scene til noen av de viktigste forfatterne i inn- og utland.

– Endelig kan vi tørre å glede oss til høsten. Noe av det første som skjer, er at Vigdis Hjorth kommer hit i august for å snakke om sin nye roman. Det blir også en stor internasjonal podcast serie med Linn Ullmann og en rekke flerspråklige fortellerstunder for barn, sier Kaluza.