Østenfor Grorud og vestenfor Slottsparken 2Foto: Liva Kornelie Vibran / Litteraturhuset

30. september 2020

Østenfor Grorud og vestenfor Slottsparken

Da barnehagene ikke kunne besøke Litteraturhuset, dro vi ut på turne!

Har du sett alle de fine lesestundene til Hedda Lidija Romundstad, Litteraturhusets faste forteller? Siden mars har Hedda lest eventyr for barn i den digitale serien Eventyrstund for de små, som er sett av mer enn 170 000! Men egentlig skulle hun lest bøker for barnehagebarn fra hele Oslo på Litteraturhusets barnerom, Sjeherasad. På grunn av koronaepidemien har det ikke vært mulig for barnehagene å besøke barnerommet, så denne høsten bestemte Hedda seg for å dra på besøk til barnehagene gjennom prøveprosjektet Barnehageturné.

Barnehageturnéen startet i bydel Grorud hvor Hedda fortalte eventyrene om Bukkene bruse og Reveenka ved hjelp av lekefigurer som skulle fungere som støtte for flerspråklige barn. Mange av barna kjente Hedda igjen fra de digitale eventyrstundene og hadde hørt eventyrene før og kunne dermed hjelpe til hvis Hedda glemte hvilken av Bukkene bruse som skulle gå over brua eller hvem som sto på trappa til Reveenka.

– Lesestunder har en pedagogisk verdi ved at de hjelper barn å lære og utvikle språk, men også en egenverdi gjennom å skape glede, utvikle barnas fantasi og gjøre dem i stand til å leve seg inn i en annen virkelighet. Det er så gøy å se hvordan barna blir revet med av eventyrene, at de ler av den rare stemmen til bjørnen eller blir litt redde for trollet, selv om det bare er på liksom, sier Hedda Lidija Romundstad.

Fagleder Cathrine Solgaard i Lilleslottet barnehage er en av dem som har fått besøk av Hedda.

– Det er veldig fint at tilbudet kommer til oss. Det kan være krevende å reise helt til Litteraturhuset for å få med seg lesestunder på barnerommet, og med tanke på situasjonen vi befinner oss i nå, er det bra at Hedda har mulighet til å komme til oss i stedet, sier Cathrine, og forteller videre at de ansatte er opptatt av å bruke god og og kvalitativ litteratur med en filosofisk vinkling sammen med barna.

Hedda har også besøkt to barnehager i bydel Søndre Nordstrand, og også her falt eventyrene om Bukkene bruse og Reveenka i smak hos barna. I en av barnehagene fikk Hedda til og med en gave i form av en tegning og sang om et skummelt troll som barna skulle lære seg etter eventyrstunden.

– Litteraturhusets formål er å formidle og vekke interesse for bøker og litteratur. Det har vært rørende å se at så mange barn og voksne har hatt glede av Eventyrstund for de små, men jeg har også savnet å kunne formidle foran et fysisk publikum. Det er få ting som gir så mye glede som det, sier Hedda Lidija Romundstad.

Tilbudet Åpent barnerom er et gratis tilbud hvor barnehager og foreldre med barn kan besøke Litteraturhusets barnerommet Sjeherasad og lese, leke og delta på lesestunder. Barnerommet har vært stengt siden 12. mars, men Litteraturhuset jobber med en løsning for at barnerommet igjen kan åpnes for litteratur- og leseglade barn og voksne.