Litteraturhuset hjem til bestemor og bestefar

7. desember 2020

Litteraturhuset hjem til bestemor og bestefar

Eldre er i risikogruppen, og er derfor ekstra isolert fra å gå ut og få med seg kulturtilbud. Det vil Litteraturhuset gjøre noe med.

– Vi står midt i en pandemi, og de som er særlig rammet er alle landets eldre. Ettersom de er definert som en særlig risikogruppe, blir mange sittende ensomme og isolert og får ikke deltatt på kulturtilbud som normalt. Derfor er det viktig for oss å bidra med et skreddersydd kulturtilbud for nettopp denne gruppen, sier leder på Stiftelsen Litteraturhuset Susanne Kaluza.

Det nye prosjektet Seniord blir en serie med digitale arrangementer som selvfølgelig også er relevant og godt for publikum med ulik alder, men som Litteraturhuset har laget særlig med de over 65 år i tankene.

– Så vet vi at de over 65 år er en veldig mangfoldig gruppe, både hva gjelder bakgrunn, interesser og funksjonsevner. Det viktigste kjennetegnet på programmet er derfor at det holder høy kvalitet, sier Kaluza.

Nå lanseres derfor flere digitale arrangementer samtidig: Samtale med Tove Nilsen og Sissel Gran om Nilsens siste roman Den eneste broren, eventyrstund særlig egnet for demente og to langlesninger av noveller av Camilla Collett og Aleksander Kielland.

Se alle arrangementene her.

–  Vårt mål er å lage variert, kunnskapsrikt, litterært og kulturelt innhold til en stor gruppe mennesker som nå har fått bevegelsesfriheten sin, og i noen tilfeller livskvaliteten, drastisk redusert, sier prosjektleder for Seniord Astrid Urdal.

Litteraturhuset tar sikte på å gi alle gode litteratur- og kulturopplevelser gjennom Seniord, som har blitt til takket være støtte fra Kulturrådet.

Selv om tematikk og innhold er like interessant for kulturinteresserte uavhengig av alder, vil disse digitale arrangementene tilrettelegges spesielt for målgruppa.

Videoene kommer i all hovedsak til å være tekstet slik at også mennesker med nedsatt hørsel kan ha glede av dem, lyden skal holde særlig god kvalitet og tempoet skal ikke være for høyt.

– Vi starter med en nydelig samtale mellom Tove Nilsen og Sissel Gran, som blant annet handler om å miste et nært familiemedlemmer og hvordan det kan prege en familie i generasjoner. Samtalen ble av smittevernhensyn tatt opp utendørs i hagen til Gran. I tillegg har vi eventyrstund med kjente folkeeventyr med nytegnede illustrasjoner som vil egne seg spesielt for demente, men også for alle andre som har lyst til å høre kjent materiale om igjen. I tillegg har vi laget to langlesninger av noveller av Collett og Kielland. Disse arrangementene vil bli supplert med flere spennende litterære samtaler, arrangementer med musikalske innslag og foredrag om ulike temaer i løpet av vinteren, sier Urdal.

Urdal legger til at Litteraturhuset nå er i dialog med seniorkafeer, sykehjem og andre steder eldre samles som folkebiblioteker over hele landet med sikte om å strømme arrangementer direkte hit når smittevernsituasjonen tillater det.

En målsetning er også at eldresentre kan vise de digitale arrangementene for sine beboere, og på den måten bidra til konstruktive møteplasser.

Jobber du med eldre enten på daghjem eller aldershjem, ta gjerne kontakt på post@litteraturhuset.no for mer informasjon og for å bli varslet når nye arrangementer lanseres.

Arrangementene kommer til å gjøres tilgjengelig for alle i en utvalgt tidsperiode og være gratis for alle.