Litteraturhusets program for Samenes Nasjonaldag er klart

28. januar 2021

Programmet for Samenes Nasjonaldag er klart

Tvangsflytting, myter og lemen, en August-prisvinner og flere kunstnere er noen av ingrediensene når Litteraturhuset markerer samenes nasjonaldag.

-I Norge har det samiske urfolket og de samiske språkene en rettmessig plass, og ikke minst en rik historie og kultur, som vi som et nasjonalt litteraturhus synes det er viktig å løfte fram både i anledning nasjonaldagen og også ellers i året, sier daglig leder ved Stiftelsen Litteraturhuset, Susanne Kaluza.

I ukene før og etter nasjonaldagen 6. februar, blir det et ekstra stort samisk program, trass at Litteraturhuset siden november har vært tvunget til å holde stengt for fysisk publikum på grunn av korona-pandemien. Derfor blir det et digitalt program som kan sees av voksne og barn over hele landet. For de små blir det to digitale fortellerstunder for barn: En om lemen og dyrets rolle i fjellnaturen, og en om den mytiske figuren Stallo.

For ungdom og voksne blir det digitalt foredrag med den svenske forfatteren og journalisten Elin Anna Labba, som i fjor vant den gjeve Augustprisen for beste sakprosabok med tittelen Herrene sendte oss hit. Boka tar for seg tvangsflyttingen av samer fra Norge til Sverige for hundre år siden, og samler et stort antall vitnesbyrd fra involverte, og deres barn og barnebarn.

-Labba forteller en mørk historie som ikke bare har vært fortiet blant mange av samene som ble rammet, men som også er lite kjent i den norske majoritetsbefolkningen. Det er ubehagelig å konfronteres med denne skyggesiden til det norske nasjonsbyggingsprosjektet, men viktig for å forstå historikken i forholdet mellom den samiske befolkningen og myndighetene, sier Susanne Kaluza.

De samiske forfatterne og kunstnere Niilas Holmberg (FI) og Sigbjørn Skåden (NO) bidrar også med digitale mini-foredrag om to samiske kulturpersonligheter som har påvirket dem: Holmberg om forfatteren og oversetteren Kerttu Vuolab, og Skåden om multikunstneren Nils-Aslak Valkeapää.

-Vi håper det digitale programmet vårt kan inspirere til å utforske mer av den mangfoldige litteraturen og kunsten som skapes av dyktige kunstnere med samisk tilknytning. De representerer en viktig del av kulturlivet vårt, avslutter Kaluza.

 

 

 

Kontaktpersoner

Susanne Kaluza

Daglig leder.

Susanne har personal, budsjett og resultatansvar for Stiftelsen Litteraturhuset. Hun har bakgrunn fra mediebransjen, har gitt ut fem bøker og sitter i en rekke styrer.

Ingen arrangement