Automatisk kladd 31

30. april 2021

Kulturministeren med gladnyhet til Litteraturhuset

Endrer og utvider støtte-ordningen for arrangementer.

– Dette er virkelig en lettelse! Nå kan vi rette blikket framover mot gjenåpning og lage et variert, kunnskapsrikt og spennende høstprogram for små og store, sier leder Susanne Kaluza ved Stiftelsen Litteraturhuset.

For 2021 ville nemlig den statlige støtteordningen fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet ikke lenger dekke bortfall av inntekter, men kun gi stimuleringsmidler for gjennomførte arrangementer. Samtidig har Litteraturhuset, som kulturinstitusjon i Oslo, vært pålagt å holde stengt siden begynnelsen av november, og er fortsatt stengt på ubestemt tid. Kulturarrangementer i Oslo er forbudt.

Dermed falt de som var hardest rammet av de strengeste tiltakene utenfor den statlige støtteordningen. Samtidig fører forbudet mot arrangementer til en dramatisk inntektsvikt for Litteraturhuset som vanligvis leier ut til over 600 små og store arrangementer i løpet av  et halvår.

– Vi sto i en fortvilet situasjon. Vi så egeninntektene våre smuldre opp uten å ane når vi kunne få lov til å åpne igjen. Samtidig var ikke støtteordningene tilpasset oss som på grunn av mutantviruset var pålagt å holde stengt, sier Kaluza.

Nå har kulturministeren tatt grep. Han endrer nå den statlige ordningen slik at det også blir mulig  å søke støtte for inntektsfall fra arrangementer. Det legges nå opp til en dekningsgrad på 50 prosent for avlyste arrangement og aktivitet. I tillegg utvider statsråden ordningen til å vare ut august.

-Dette er fantastiske nyheter både for oss og for de andre litteraturhusene! Vi er så takknemlige for den gode dialogen med både kulturministeren, Kulturdepartementet og kulturpolitikere på Stortinget som på tvers av partiene har vist stor forståelse for situasjonen og lyttet til våre innspill. Statsråden viser stor handlekraft når han nå justerer ordningen slik at også vi som har vært pålagt å holde stengt, kan få hjelp, sier Kaluza.

Kulturministeren er fornøyd med å ha arbeidet fram en løsning raskt.

-Vi er veldig glade for at endringen som er gjort nå på ordningen blir tatt godt tatt imot og vil komme mange til gode, sier kulturminister Abid Raja.

Endringene sendes nå til ESA for godkjenning.

Raja sier det har vært helt nødvendig å justere ordningen slik at  den er tilpasset den faktiske smittesituasjonen som har vært.

-Vi er opptatt av å lytte og justere når vi ser at situasjonen krever det. Det har hele tiden vært målet vårt å hjelpe så mange som mulig gjennom pandemien, og vi kommer til å fortsette å gjøre det så lenge det trengs, lover kulturministeren.

 

 

Kontaktpersoner

Susanne Kaluza

Daglig leder.

Susanne har personal, budsjett og resultatansvar for Stiftelsen Litteraturhuset. Hun har bakgrunn fra mediebransjen, har gitt ut fem bøker og sitter i en rekke styrer.