På skolebesøk med bok om konflikten i Afghanistan

5. oktober 2021

På skolebesøk med bok om konflikten i Afghanistan

Nær 300 elever fra den videregående skole besøkte Litteraturhuset når forfatter Erlend Skjetne forrige uke bød på et dypdykk i Afghanistan-konflikten

Boka Eit anna blikk forteller historien til to afghanske gutter som bor sammen på et flyktningmottak i Nord-Norge. Gjennom deres fortelling, setter forfatter Erlend Skjetne konflikten inn i kontekst; fra Afghanistans forhold til Sovjetunionen, via terrorangrepet 9/11 og fram til situasjonen landet nå befinner seg i. Og ikke minst, hvordan konfliktene direkte har påvirket ungdommer i Norge i dag.

Skjetne, som til daglig jobber med norskopplæring for flyktninger, mener det er viktig å vise sammenhengen mellom det som skjer ute i verden og her hjemme:

– Disse hendelsene er ikke bare vår verdenshistorie, men noe som spiller inn i folks liv, forteller Skjetne i etterkant av forestillingene. ­ – Det har hatt konsekvenser for folk som har havnet i Norge på forskjellige måter. Deres historier er jo norske historier som henger sammen med den store verden. Det har jeg ønsket å formidle, sier han.

På skolebesøk med bok om konflikten i Afghanistan 2

Lærer Elisabeth Dybvik ved Elvebakken videregående skole hadde med seg sin klasse med elever som har kort botid i Norge.

– Jeg tror det var spennende for dem å komme hit fordi det er noe som har med dem å gjøre, det var gjenkjennbart. Det var også litt sterkt for flere av dem, så dette skal vi snakke mer om, sier hun og legger til:

– Men jeg meldte oss på først og fremst fordi jeg er så glad fordi det er noe som skjer utenfor skolen! Litteraturhuset har alltid så gode programmer, sier Dybvik.

Også fra Hersleb skole kom elever med kort botid i Norge. Lærer Synnøve Virhøy peker på at situasjonen i er både aktuell og har mange elementer som er overførbar for å forstå andre konflikter i verden.

– Vi ønsker også at elevene skal bli integrert i det tilbudet som er i byen, og derfor er det viktig at vi får kommet på besøk til steder som Litteraturhuset. Det bra at de føler seg velkommen, så vil de kanskje komme tilbake hit på egen hånd, mener Virhøy.

Flere lærere var glad for å kunne tilby elevene sine noe mer enn hverdagen i klasserommet. Blant dem var Audun som kom spaserende med sin klasse fra Edvard Munch videregående skole.

– Noe som Erlend nevnte, som jeg ikke hadde tenkt på selv, er at disse elevene ikke var født da terrorangrepet 9/11 skjedde. Derfor er det er fint å få vite hva som skjedde og at det er en viktig del av de store verdenshendelsene i dag. Ikke minst er det fint å se det gjennom disse karakterene i Erlends bok som på mange måter minner om mine elever og som det er lett å kjenne seg igjen i. Det tror jeg har mye verdi, mener han.

– Vi er så glade for at vi med Sparebankstiftelsens støtte i ryggen kan tilby fysiske skolebesøk igjen, og det er selvfølgelig ekstra fint når vi starter høstens skoleprogram med en bok som er så høyaktuell og relevant, forteller programmedarbeider Muna Jibril.

Skolebesøkene er mulig takket være støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Til sammen får hvert år et sted mellom 14 og 17 000 elever et nært møte med forfattere på Litteraturhuset. Årets skolebesøk består av et kombinert digitalt- og fysisk tilbud.