Søk om æresplass for 2022 1

10. november 2021

Søk om æresplass for 2022

Gratis skriveplass på Litteraturhuset

På loftet på Litteraturhuset ligger Skriveloftet, et kontorfellesskap viet til de som skriver og oversetter skjønnlitteratur og sakprosa, eller på andre måter jobber med det skrevne ord. Målet er å gi skrivende en rimelig arbeidsplass, et fellesskap av kolleger og et nettverk av andre de kan lære av slik at flere stemmer får plass.

Fordi det er en målsetning å få inn en god blanding av skrivende med ulik alder, kjønn, bakgrunn og som er på ulike steder i karrieren, tilby Litteraturhuset 3 gratisplasser på Skriveloftet. Dette er også fleksible plasser og vil tildeles for ett kalenderår av gangen. I tildeling av æresplasser tas det hensyn til prosjekt, produksjon og økonomiske behov, i tillegg til at det vil tilstrebes mangfold i tildelingene.

Æresplassene tildeles etter søknad. Søknadsskjema og mer informasjon om Skriveloftet finner du her.

Søknadsfrist: 1. desember.