Storsatsning på AfrikaFoto: Kristin Svanæs-Soot

29. november 2021

Storsatsning på Afrika

Litteraturhuset får midler fra Norad. Skal øke nordmenns kunnskap om Afrika.

– Gjennom litteraturen får vi en unik tilgang til andres erfaringer. Med dette prosjektet vil Litteraturhuset løfte fram flere stemmer fra det afrikanske kontinent, og gi både barn og voksne i Norge mer nyansert kjennskap til Afrika og viktige globale spørsmål. Det er ekstra viktig i en tid der reising og utveksling mellom kontinentene fortsatt er krevende, sier daglig leder for Stiftelsen Litteraturhuset Susanne Kaluza.

Prosjektet går over fire år, og hvert år vil ha fokus på en ny afrikansk region. Det første året er satsningen rettet mot Øst-Afrika, med vekt på Somalia, Kenya og Tanzania. Dette vil prege både barne- og voksenprogrammet, med fysiske forfatterbesøk og variert digitalt innhold.

-Vi ønsker å bruke forfattere og bøker for å spre kunnskap, skape engasjement og fremme demokratisk deltakelse hos flere grupper. Et mål er å løfte debatter om globale spørsmål som likestilling, ulikhet, migrasjon og klimaendringer. Dette er blant annet aktualisert gjennom de siste måneders debatter om vaksinefordeling. På de store spørsmålene vet vi at litteraturen kan bidra med flere perspektiver, som når årets nobelprisvinner Abdulrazak Gurnah skildrer konsekvenser av migrasjon og kolonihistorie, sier Kaluza.

Prosjektet er støttet av NORAD, og de neste årene vil Litteraturhuset jobbe for å styrke båndene til forfattere og kulturinstitusjoner både på det afrikanske kontinent og i diaspora, for å løfte nye stemmer inn i norsk samfunnsliv.

– Prosjektet skal gjennomføres i tett dialog med afrikanske kulturinstitusjoner og forfattere, slik at vi unngår nok en monolog der nord snakker om sør, men heller skaper en gjensidig dialog der vi lærer av hverandre, sier Susanne Kaluza.

Dette er en viktig styrking og videreføring av arbeidet Litteraturhuset har gjort rettet mot det skrevne og  politiske Afrika siden oppstarten i 2007, med gjester som Ngugi wa Thiong’o, Chimamanda Ngozi Adichie, Nadine Gordimer, Nuruddin Farah og Achille Mbembe, med barnearrangementer bygd rundt fortellinger og musikere med røtter i Afrika, og digitale flerspråklige fortellerstunder.

– For både barn, unge og voksne er det viktig å kunne kjenne seg igjen i historier og stemmer. Med dette prosjektet håper vi å nå den norske minoritetsbefolkningen så vel som majoriteten, sier barne- og ungdomsansvarlig ved Litteraturhuset, Camilla Kuhn.

Flere prestisjetunge priser har de siste par årene gått til forfattere med afrikansk bakgrunn, og det betyr forhåpentligvis at denne litteraturen vil nå ut til flere. Samtidig er det fortsatt verdt å spørre seg hvilke fortellinger og stemmer som får slippe til i Vesten. Mye av litteraturen og debattene fra Afrika som får plass i Vesten, er preget av lidelseshistorier og tilpasset et vestlig publikum.

– Hvor mange afrikanske romaner finner vi ikke med et akasiatre i solnedgang på omslaget? Hvilke historier er det som priorities av vestlig forlagsbransje? Vi håper dette prosjektet kan bidra til å øke mangfoldet i stemmene og litteraturen som slipper til, og at vi vil løfte fram flere stemmer og debatter på deres egne premisser, sier prosjektansvarlig Åshild Lappegård Lahn.

Ved siden av fysiske og digitale foredrag og forfattermøter for voksne og barn, vil Litteraturhuset hvert år tilby skriveopphold på huset til en afrikansk forfatter. Prosjektet vil gjennomføres med bistand fra et internasjonalt råd av anerkjente forfattere fra kontinentet. Navn og detaljert program slippes i 2022.

For mer informasjon om dette og andre kommende nyheter, skriv deg opp på Litteraturhusets nyhetsbrev HER.

Kontaktpersoner

Susanne Kaluza

Daglig leder.

Susanne har personal, budsjett og resultatansvar for Stiftelsen Litteraturhuset. Hun har bakgrunn fra mediebransjen, har gitt ut fem bøker og sitter i en rekke styrer.