Kulturfeltets solidaritetsmarkering for Ukraina

16. mars 2022

Kulturfeltets solidaritetsmarkering for Ukraina

Litteraturhuset støtter og deltar i markeringen.

Den norske Forleggerforening har tatt initiativ til en solidaritetsmarkering for Ukraina som Litteraturhuset gir sin tilslutning til.

Se Facebook-arrangementet for markeringen her

 

Forleggerforeningens beskrivelse av markeringen: 

Russlands invasjon av Ukraina er et angrep på en uavhengig demokratisk stat, og et grovt brudd på folkeretten. Vi er nå vitne til en fullskala krig på vårt eget kontinent.Den russiske aggresjonen truer fred og sikkerhet i Europa, og utsetter millioner av mennesker for fare. Følgene av krigen er en humanitær katastrofe. Millioner av mennesker er på flukt.

Ytringsfrihet er grunnleggende for ethvert demokrati. Vi ser med forferdelse hvordan Russland står bak grove menneskerettighetsbrudd, der krigsmotstandere og demonstranter fengsles, medier redigeres, sosiale medier stenges og ytringer knebles.

Sammen med en rekke organisasjoner og virksomheter innen kulturfeltet vil vi vise solidaritet med det ukrainske folk gjennom en kraftfull markering under fanen «Solidaritet med Ukraina».

Markeringen vil finne sted utenfor Russlands ambassade i Drammensveien 74, torsdag 17. mars fra kl. 15.00 til 16.00. Vi oppfordrer alle som kan til å stille med plakater og bannere.

Krigen må stanses nå. Vi krever at Russland trekker alle sine styrker ut av Ukraina.

 

Se alle virksomhetene og organisasjonene som stiller seg bak markeringen på Forleggerforeningens nettsider.