Legger høyreekstremisme under lupenFoto: UiO (Bjørgo), UiO (Thorleifsson), Kagge (Klungtveit) og Kaveh Rostamkhani / Kagge (Hammer)

15. august 2022

Legger høyreekstremisme under lupen

Denne høsten kan du lære mer om radikalisering og ståa for høyreekstremisme i Norge i 2022.

– Hvilken rolle har høyreekstremismen hatt i Norge i nyere tid, og hvordan bygges det høyreekstreme nettverk i digitale og fysiske rom? Ikke minst: Hva kan vi gjøre for å unngå utenforskapet som leder enkeltindivider inn i voldsfremmende nettverk? Dette er noe av det vi vil se nærmere på denne høsten, sier leder ved Stiftelsen Litteraturhuset, Susanne Kaluza.

I sin vurdering i juni 2022 anslo PST at det var 40–60% sannsynlighet for at høyreekstreme vil forsøke å utføre terrorangrep i Norge de neste 18 månedene. Hva er bakgrunnen for dette og hvordan havnet vi her?

I høst vil en ny arrangementsrekke på Litteraturhuset dykke ned i denne tematikken. En rekke forskere og forfattere er invitert til huset for å dele sin kunnskap og diskutere hvordan vi som samfunn kan forebygge radikalisering og rekruttering til ekstreme grupperinger.

Den 27. august er det klart for første arrangement i serien, hvor vi stiller oss spørsmålet: Hvilken rolle har høyreekstremismen hatt i Norge i nyere tid, og hvordan bygges de voldsforherligende nettverkene i digitale og fysiske rom? Redaktør for Filter Nyheter og forfatter av boka Nynazister blant oss, Harald Klungtveit, innleder serien ved å gi oss et riss av høyreekstremismen i Norge.

I juni nedsatte Regjeringen en egen Ekstremismekommisjon. For å gi oss innsikt i hvordan den moderne organiseringen slike grupper foregår, vil leder for den nyoppnevnte kommisjonen og forsker ved senter for ekstremismeforskning, Cathrine Thorleifsson, holde et innlegg om den post-organisatoriske ekstremismen. Etter disse to kunnskapsrike innledningene vil Klungtveit og Thorleifsson møte forfatter og debattredaktør Carline Tromp til samtale om ulike utfordringer ved høyreekstremismen i Norge i 2022.

3. september fortsetter serien, og vi går dypere inn i årsakene til høyreekstrem radikalisering. Hvordan kan vi forhindre utenforskapet som leder enkelte individ mot radikaliserende nettverk? Og hvordan kan vi som samfunn forebygge hatkriminalitet og terror? Til å åpne temaet har vi fått med oss Tore Bjørgo, som har lang fartstid som forsker på voldelig ekstremisme og avradikalisering, og journalist og forfatter Anders Hammer som i år er aktuell med boka Terroristen fra Bærum. Radikaliseringen av Philip Manshaus. Bjørgo og Hammer møter journalist og forfatter Frode Bjerkestrand til en samtale om utenforskap, radikalisering og vold.

Videre utover høsten vil vi lansere flere arrangement i serien. Litteraturhuset håper å bidra til at publikum får et klarere bilde av landskapet, hva som gjøres, og hva som bør gjøres for å forebygge ekstremt tankegods, hatytringer og voldshandlinger.