700 000 til å bekjempe hatprat 1Prosjektansvarlig på Litteraturhuset, Nosizwe Baqwa, under skolebesøk om hatefulle ytringer i 2022.

28. februar 2023

700 000 til å bekjempe hatprat

Litteraturhuset skal lære skoleelever om ytringsfrihet og hatprat

– Hva er egentlig ytringsfrihet? Hvorfor har vi det og hvor går grensa for den etter loven i Norge? Er internett et lovløst rom der du kan si hva du vil? Hvorfor hjelper det ikke å si «jeg bare kødda» eller «det er sånn tonen er i debatten» om du har truet noen med vold? Dette og mer til adresserer vi i Litteraturhusets skoleprogram om ytringsfrihet og hatefulle ytringer, og jeg er veldig takknemmelig for at vi nå får midler til å fortsette dette populære programmet også i 2023, sier daglig leder Susanne Kaluza ved Stiftelsen Litteraturhuset.

Hatefulle ytringer kan få store konsekvenser, både for den som blir utsatt for det og for samfunnet. Men mange vet ikke hvor grensa går eller hva disse konsekvensene kan være. Derfor har Litteraturhuset laget et eget skoleprogram tilpasset ungdom som innhenter kompetanse fra et bredt spekter av organisasjoner, forskere og andre for å belyse problemstillingen og øke bevisstheten hos de unge. Tirsdag ble det klart at stiftelsen er innvilget 700 000 kroner fra Bufdir for å fortsette og videreutvikle dette skoleprogrammet i 2023.

– Hatefulle og rasistiske ytringer kan være lovlige men fortsatt skremmende for de som blir mottaker enten det skjer på nett eller i skolegården. Derfor ser vi også på hvordan hets kan skremme unge fra å si meningene sine og delta i samfunnsdebatten, og hvordan det utgjør et demokratisk problem, sier Kaluza.

I fjor deltok over 14 000 elever på dette skoleprogrammet. 32 skoler var tilstede fysisk i bygget i Wergelandsveien, mens 142 skoler fra alle landets fylker fulgte med på skoleprogrammet digitalt. Programmet har to nivåer, ett tilpasset ungdomskoleelever og ett spesiallaget for videregående. Det er lærerne som melder på klassene sine, og som også mottar undervisningsopplegg de kan bruke.

– Vi har som særlig målsetting å nå frem til grupper med særlige behov, og er glad for å ha lykkes med dette. I fjor deltok blant annet med klasser for elever med kort botid i Norge, elever innenfor autismespekteret, elever fra en spesialskole tilknyttet barneverstjenesteten og en klasse for elever med nedsatt hørsel deltok ved hjelp av tegnspråktolk.

Årets program vil foregå på høsten, ønsker du mer informasjon kan du sende en e-post til skole@litteraturhuset.no