Æresplasser på Skriveloftet 2023 1Foto: Baard Henriksen, Anna-Julia Granberg/Blunderbuss og Forlaget Press

3. februar 2023

Æresplasser på Skriveloftet 2023

Kari Saanum, Eystein Hellstrøm Hoddevik og Mirko Stopar tildeles Skriveloftets æresplasser.

Skriveloftet er Litteraturhusets kontorfellesskap for skrivende mennesker. Skribenter av alle slag kan søke om kontorplass, og få tilgang til en fleksibel arbeidsplass i toppetasjen på huset. Tilbudet ble opprettet med det formål å gi skribenter en egnet og rimelig arbeidsplass, og dermed bidra til å støtte produksjonen av ny litteratur og spredningen av viktig kunnskap. Skriveloftet skal være et skrivested for alle typer litteraturrelaterte prosjekt, og skal gjennom lave leiekostnader, fleksible åpningstider og hyggelig pauseområde gi den beste grobunn for litteraturen som produseres der.

Hvert år tildeler Litteraturhuset tre æresplasser på Skriveloftet, en tildeling som innebærer både anerkjennelse og muligheten til å disponere Skriveloftet gratis i ett kalenderår. Tildelingen blir gjort på bakgrunn av prosjekt, produksjon og økonomiske behov. I tillegg tilstreber utdelingen av æresplasser å opprettholde mangfoldet på Skriveloftet.

Tildelingen av æresplasser for 2023 er klar. Årets jury har bestått av daglig leder for Stiftelsen Litteraturhuset, Susanne Kaluza, fungerende programsjef Åshild Lappegård Lahn og daglig leder for Forfattersentrum, Ingvild Herzog.

Skriveloftets æresplasser for 2023 tildeles Kari Saanum, Mirko Stopar og Eystein Hellstrøm Hoddevik.

 

Æresplasser på Skriveloftet 2023 2

Kari Saanum (f.1959) er poet, dramatiker og forfatter. Hun debuterte i 1992 med novellesamlingen Kraftverk og har siden gitt ut både scenetekster og barne- og ungdomsbøker. I 2021 ga Saanum ut diktsamlingen Sorgsanger til svært god mottakelse av presse og lesere, samlingen ble kåret til en av årets beste bøker både av NRK og Dagbladet. Nå jobber Saanum parallelt med ny diktsamling og barnebok, samtidig som hun er en del av et team som jobber med en nyoversettelse av Det nye testamentet. Saanum har vært fast bruker av Skriveloftet siden oppstarten, og det er en stor glede å nå kunne tilby henne æresplass. Saanum har som alltid mange jern i ilden, og juryen håper tildelingen kan tjene som en liten støtte i alle hennes prosjekt.

Æresplasser på Skriveloftet 2023 3

Mirko Stopar (f. 1974) er en norsk-argentinsk forfatter og filmskaper. Han har blant annet regissert den prisbelønte norsk-argentinske dokumentaren «Nitrate Flames». I 2019 slapp Stopar sin første bok på norsk, Lars Faen, en sakprosabok om hvalfanger Lars Andersens liv. Stopar lagde også en film basert på boken: En djevel med harpun. Nå er Stopar i gang med et nytt bokprosjekt, som utforsker relasjoner mellom Norge og Argentina. Stopar vil dedikere 2023 til dette bokprosjektet, og juryen håper at tildelingen av æresplass på Skriveloftet vil gi god grobunn for skrivingen.

Æresplasser på Skriveloftet 2023 4

Eystein Hellstrøm Hoddevik (f. 1980) er lege og forfatter. Han jobber ved avdeling for patologi ved Oslo universitetssykehus og er i tillegg universitetslektor ved Det medisinske fakultet på UiO. Hellstrøm Hoddevik debuterte som forfatter i 2021 med boken Virus på reisefot – en reiseskildring om virus og mennesker. Nå er han i gang med nytt bokprosjekt om byggesteinen i kroppen vår: cellene. Hellstrøm Hoddevik har som mål å tilgjengeliggjøre informasjon om helse for alle, uten å være moraliserende. Juryen håper at tildelingen av æresplass fungerer som en støtte i Hellstrøm Hoddeviks kunnskapsfremmende arbeid.

 

Vi gratulerer Saanum, Stopar og Hellstrøm Hoddevik med tildelingen!

 

– Årets æresplasser går til tre svært ulike forfattere, som hver på sin måte bidrar til å heve den litterære samtalen i Norge. Det gleder oss at Saanum, Stopar og Hellstrøm Hoddevik vil være til stede på huset og bidra til det litterære nettverket på Skriveloftet. Vi har stor tro på forfatternes litterære prosjekter, og er stolte av at disse produseres på Skriveloftet, ærklærer juryen.

 

Ønsker du å dele skrivelokaler med Saanum, Stopar og Hellstrøm Hoddevik? Mer informasjon om Skriveloftet og søknadsprosess finner du her.