9. juni 2023

Er du vår nye medarbeider?

50% vikariat som koordinator for barne- og ungdomsprogrammet

Stiftelsen Litteraturhusets barne- og ungdomsavdeling har et svært omfattende program og gjennomfører hvert år rundt 100 skolebesøk, omkring 300 barnehagebesøk i tillegg til en rekke digitale og åpne publikumsarrangementer. Vi søker nå etter en person som kan bistå med å koordinere programmet praktisk og administrativt.

Stillingen er en 50% stilling i 1 år og innebærer særlig å bistå skolebesøksansvarlig med kommunikasjon og informasjonsflyt mellom Litteraturhuset og skolene, bistå ansvarlig for barnehageprogrammet i kontakt med barnehagene og ellers bidra praktisk i forbindelse med arrangementsavvikling.

 

Sentrale arbeidsoppgaver vil blant annet være å:

– Distribuere og holde i kommunikasjon og informasjonsflyt om Litteraturhusets skoletilbud til skoler og lærere.
– Sørge for best mulig belegg på alle skolearrangementer og at tilbudet når de brukergrupper vi til enhver tid ønsker å nå.
– Sørge for at kontaktlister til enhver tid er oppdaterte og aktuelle.
– Være arrangementsansvarlig og innspillingsleder under fysiske og digitale skolebesøk.
– Overordnet ansvar under gjennomføring av streaming til skolene og bistå med regiassistent-oppgaver i forbindelse med digitale produksjoner for øvrig, herunder enkel instruksjon til både utøvere og teknikere, samt innspilling og klipping. Kjennskap til Adobe Premier Pro kan være en fordel, men er ikke et krav.

Arbeidsoppgavene kan endre seg etter hva Litteraturhuset til en hver tid har behov for.

Kandidaten må ha følgende kvalifikasjoner:

– Ha særdeles gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig. Må beherske flytende i norsk.
– Ha erfaring fra lignende eller annet relevant arbeid.
– Høyere utdanning er en fordel, men kan erstattes av praktisk erfaring
– Ha interesse for og/eller erfaring med barne- og ungdomslitteratur.

Personlige egenskaper som er viktige i stillingen:

– Etterrettelig og grundig i kombinasjon med evne til å være effektiv og gjøre nødvendige prioriteringer.
– Må kunne jobbe selvstendig.
– Være omgjengelig og kommunisere godt med barn og unge.
– Gode samarbeidsevner.
– Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne.

 

Vi ønsker oss kollegaer som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og oppfordrer alle som synes stillingen høres spennende ut til å søke, uavhengig av alder, kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller funksjonsgrad.

Lønn etter avtale.
Oppstart 15. august 2023.
Stillingen svarer til programsjef for barn og unge.

Søknadsfrist 21. juni. SØK STILLINGEN HER

 

Kontaktpersoner

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Hilde Hagerup
hilde@litteraturhuset.no
tlf. 93 62 13 15

 

Om oss:

Stiftelsen Litteraturhuset er et nasjonalt litteraturhus som jobber med å spre litteratur i bred forstand, verne om ytringsfriheten og bidra til en kunnskapsbasert offentlig samtale. Vi lærer opp en ny generasjon lesere uavhengig av etnisk bakgrunn og størrelse på lommeboka, og lager program myntet på alle aldersgrupper, fra barnehagebarn til unge og voksne. Litteraturhuset er det største i sitt slag i Europa og jobber systematisk for å skape arenaer der alle kan delta uavhengig av kulturell og sosial bakgrunn, funksjonsgrad og alder. Huset rommer en bokhandel, restaurant, et skriveloft med rimelige arbeidsplasser for forfattere og seks saler i ulik størrelse der i overkant av fem hundre ulike organisasjoner årlig arrangerer samtaler og debatter. Stiftelsen har et bredt programtilbud, både fysisk og digitalt.

Vi tilbyr:
– En meningsfull og variert jobb i et kreativt miljø med kort vei fra idé til utførelse
– Høy grad av fleksibilitet og autonomi
– Arbeidsplass i flott bygg rett ved Slottsparken
– Et godt fagmiljø
– Verdens hyggeligste kollegaer