Den klassiske reisen

Illustrasjon fra omslaget. Daniel Mendelsohn: En odyssé. En far, en sønn og et epos, Forlaget Press. Bearbeidet av Gladesigner