Å se verden gjennom bilder

Foto: Tor S. Ulstein / KUNSTDOK