#1 Seksuell trakassering

#1 Seksuell trakassering

bookmark

JURKs kvinnerettslige populærforelesninger

torsdag 8. februar 2018, kl. 17:00 til kl. 19:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Inngang: Gratis

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) lanserer JURKs kvinnerettslige populærforelesninger!

Første forelesning vil ha tema seksuell trakassering. Flere snakker om at #metoo-kampanjen representerer et paradigmeskifte. Den har ført til større åpenhet og kanskje også en dypere forståelse av både forekomsten av og ulovligheten ved trakassering av seksuell karakter. Men det rekordstore antallet saker som den siste tiden har sett dagens lys, vitner om at få vet hvordan man bør og skal håndtere seksuell trakassering i arbeidslivet. Kan kampanjen føre til et paradigmeskifte dersom man ikke endrer rettsregler eller retningslinjer for hvordan den seksuelle trakasseringen skal håndteres? Eller finnes det gode nok regler i dag, bare at disse ikke håndheves?

For å gi et innblikk i hvordan regelverket fungerer, har JURK invitert advokat Else Leona McClimans til å gi en innføring i:

  • det rettslige rammeverket som gjelder ved seksuell trakassering.
  • betydningen dette har for den som er fornærmet, for den som utøver trakasseringen og for arbeidsgiver.

 

Nye arrangementer kommer fortløpende, følg med!

Ingen arrangement