#2 Prostitusjon 1

#2 Prostitusjon

bookmark

JURKs kvinnerettslige populærforelesninger

mandag 26. februar 2018, kl. 17:00 til kl. 19:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Inngang: Gratis

Kom på Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) sine kvinnerettslige populærforelesninger!

Andre forelesning har tema prostitusjon. Få tema er mer omdiskutert enn dette, og særlig skaper den såkalte sexkjøpsloven høylytt debatt. Da loven ble innført anså departementet at den ville føre til mindre menneskehandel, i tillegg til at den ville svekke rekrutteringen av nye kunder.  I dag ser vi at loven foreløpig ikke har hatt den effekten man så for seg, og kvinnene som selger seksuelle tjenester befinner seg fortsatt i en sårbar situasjon.

På samme tid bygger den rettslige reguleringen av prostitusjon på et dilemma: for hvordan skal man klare å begrense tilfanget av prostitusjon, uten å sette de prostituerte i en mer sårbar posisjon enn den de allerede befinner seg i?

For å gi et innblikk i hvordan regelverket fungerer, har JURK invitert spesialkonsulent Ida Elin Kock til å fortelle om:

  • Det rettslige rammeverket som gjelder ved prostitusjon
  • Betydningen dette har for den som selger og den som kjøper sex
  • Hvilke modeller som finnes for å regulere prostitusjon – og hvilken modell som er den beste

Ingen arrangement