Å gjennomarbeide fortidenFoto: Wikimedia Commons

Å gjennomarbeide fortiden

bookmark

onsdag 13. desember 2017, kl. 19:00 til kl. 21:00

Sal: Kverneland (2. et)

Arrangør: Psychoanalysis and Politics

Inngang: Billett

Priser: 12,-

Sorgarbeid kan sees som en sosial anstrengelse som binder fellesskap sammen. Motsatt, hvis vi tenker på hvordan Freud minner oss på vår tendens til å vike tilbake fra enhver aktivitet som forårsaker smerte, hvordan “vårt sinn gjør opprør mot å sørge”, kan vi også se en benektelse av sorg som en bånd mellom fellesskap.

Dette året er hundreårsjubileet for Freuds epokegjørende verk Sorg og melankoli (1917). Shared Traumas, Silent Loss, Public and Private Mourning (2017), Lene Auestad red., spenner over fagdisipliner, geografiske steder og historier, og reiser spørsmålet om hvordan vi kan forstå det å gjennomarbeide fortiden.

Forhåndssalg av billetter innen 12.desember her

Arrangementet foregår på engelsk.

Ingen arrangement