Å velge det varme blikket

Å velge det varme blikket

bookmark

Foredrag om oppdragerrollen

onsdag 1. november 2017, kl. 19:00 til kl. 21:30

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Familieskolen

Inngang: 150,-

Det finnes ikke vanskelige barn, bare barn som har det vanskelig. Gode voksne strever med sprikende råd om oppdragelse. Målet med foredraget til pedagog Liv Berit Tønnessen er å gjøre den voksne trygg på sin varme og myndighet og å gi noen verdifulle nøkler til en god relasjon mellom voksne og barn.

Liv Berit Tønnessen er pedagog, veileder og spaltist, og forfatter av boka Det varme blikket. Foredraget er rettet mot foreldre, besteforeldre og til alle som jobber med og omgås barn. Tønnesen har arbeidet med foredrag, kurs og veiledning for foreldre siden 1993.

Kjøp billett her

Ingen arrangement