Aktive nedrustningsprosesser i FN-hvilken rolle spiller Norge?

bookmark

onsdag 2. desember 2009, kl. 18:00

Sal: Kverneland (2. et)

Arrangør: Norges Fredslag og Norges Fredsråd

Inngang: Gratis

Alexander Harang fra Fredslaget var i høst Norges Fredsråds (NFRs) observatør i FNs nedrustningskomité i New York, og han vil gi rapport om disse nedrustningsforhandlingene i dette møtet. Møtet vil gi et innblikk i det internasjonale nedrustningsmaskineriet, nedrustningsresolusjonene som behandles av FN hver høst, samt hvordan Norge forholder seg til disse. Nei til atomvåpen, Forum for utvikling og miljø og Amnesty Norge som deltok sammen med NFR er invitert til møtet. Det er også representanter fra Utenriksdepartementet. Vi håper å engasjere disse og salen til samtale om aktive nedrustningsprosesser.

Ingen arrangement