Grenseminoritetene. Et historisk perspektiv på Nordkalotten 2

Grenseminoritetene. Et historisk perspektiv på Nordkalotten

bookmark

Foredrag ved Einar Niemi

onsdag 19. april 2023, kl. 18:00 til kl. 19:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Billett

Priser: Ordinær 70,-

De nordligste delene av Norge, Sverige, Finland og Russland var lenge uten faste grenser, og migrasjoner på tvers av landene var vanlig. Grensene som etter hvert ble trukket opp, skapte problemer for de såkalte «grenseminioritetene» – samer, kvener/norskfinner og andre folkegrupper som levde på tvers av områdene. Både økonomisk, juridisk og ideologisk ble spørsmålet stadig viktigere: Hvor hørte de egentlig til?

Einar Niemi er professor emeritus i historie ved UiT, med spesielt fokus på migrasjon, minoriteter og regionalisme i nord. I dette foredraget vil han gi en innføring i Nordkalottens historie, med fokus på folkegrupper, migrasjon og nasjonsbygging.