Näkymätön kansa – Det usynlige folket 1Foto: Jørn Holm

Näkymätön kansa – Det usynlige folket

bookmark

Med Frank Jørstad og Teodor Janson

mandag 17. april 2023, kl. 20:30 til kl. 21:15

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Billett

Priser: Ordinær 70,-

Hva det vil si å være kvensk i dag? Eller å høre til et folk som har mistet mye av sin identitet?

Dette er tema i teaterforestillingen «Näkymätön kansa – Det usynlige folket», den aller første forestillingen til det nyoppstartede Kvääniteatteri / Kventeateret.

Frank Jørstad er skuespiller og teatersjef for Kvääniteatteri, Teodor Janson er regissør og skuespiller, og sammen har de skrevet forestillingen «Näkymätön kansa – Det usynlige folket». I kveld vil de fortelle litt om forestillingen, og lese noen korte utdrag.

 

Om «Näkymätön kansa – Det usynlige folket»: 

Lukk øynene og tenk på en kven. Hva ser du? Mange vil si ingenting. Näkymätön kansa – Det usynlige folket er Kvääniteatteris første produksjon. Forestillingen er en scenisk samtale om nordlig identitet – en forestilling om tvil, undring og en yogaball.

Fire unge kvener møtes. De er fra forskjellige steder i landet. De kjenner på en identitet til noe som er usynlig. Sammen begynner de på en scenisk leteaksjon etter det usynlige folket. Det dukker opp historier, hemmeligheter og et stort tomrom. Hva skal de fylle det med? De bestemmer seg for å selv bestemme hva det kvenske tomrommet skal være fylt med.

//

Sulje silmät ja ajattele kvääniä. Mitä näet? Moni vastaa: ei mithään. Näkymätön kansa – Det usynlige folket oon Kvääniteatterin ensimäinen produksuuni. Esitys oon seenilinen juttelu pohjasesta identiteetistä – esitys eppäilystä, ihmeilystä ja joogapallosta.

Nelje nuorta kvääniä kohathaan. Het tulhaan erilaisilta aloilta ympäri maata. Het tunnethaan identiteetiä johonkin, joka oon näkymätön.Yhessä het alethaan näkymättömän kansan seenilisen haun. Ilmestyy muisteluksia, salaisuuksia ja suuri tyhjyys. Millä net voihaan täyttää sen? Het päätethään itte päättäät, millä kväänityhjyys täytethään.