Amina Massod i samtale med Mahmona Khan

bookmark

AVLYST

fredag 23. april 2010, kl. 19:30

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Amnesty

Inngang: Billett

ARRANGEMENTET ER AVLYST

 

30. juli 2005 var siste gang Amina Massod så mannen sin. Da forsvant han på en busstur. Flere vitner forteller at han ble anholdt. Myndighetene nekter kjennskap til saken. Amina vil fortelle historien om mannen sin som ble borte, og om savnet og letingen etter han. Hun vil også fortelle om sitt arbeid som menneskerettighetsaktivist i Pakistan, og hvordan hun stadig blir trakassert for sin innsats for å oppklare "forsvinningssaker" i Pakistan.

Masood Ahmed Janjua var på vei til Peshawar sammen med Faisal Faraz, en 25 år gammel ingeniør fra Lahore, 30. juli 2005. Underveis skal begge mennene ha blitt anholdt og fraktet bort fra bussen. Hans kone Amina har siden 2005 kjempet for å finne ut hvor Masood er, og hva som er skjedd med han. Da han "forsvant" ble hun brått nødt til å ta seg av sine tre barn alene, og forsørge familien gjennom å drive familiebedriften som Masood startet.

Amina Masood startet og driver organisasjonen "Defence for Human Rights" i Islamabad. Organisasjonen består av pårørende til mennesker som er «forsvunnet» i Pakistan. "Defence for Human Rights" kjemper for at familier skal finne igjen slektninger som plutselig er blitt borte. Amina Masood er talsperson for alle disse familiene, hun har arrangert flere demonstrasjoner og holdt en rekke appeller i hjemlandet.

I forbindelse med vårens høydepunkt kommer hun til Norge for å fortelle om arbeidet organisasjonen gjør – og hvordan "forsvinninger" de siste årene har blitt et økende problem i Pakistan. Familien hennes har jevnlig blitt truet og trakassert, både anonymt og åpent, på grunn av hennes arbeid for "forsvunnede". Sønnen hennes har opplevd å bli mishandlet og arrestert av politiet i Pakistan da han deltok i en fredelig demonstrasjon.

En "forsvinning" er definert av FN som "en arrestasjon, forvaring, kidnapping eller annen form for frihetsberøvelse utført av staten, eller av grupper som utfører dette med statens velsignelse (…)". Amnesty International er svært bekymret over at hundrevis av mennesker i Pakistan de siste årene har "forsvunnet" – uten at familie eller advokater aner hvor de er eller hva som har skjedd med dem. Holdt i hemmelig forvaring uten mulighet til å kommunisere med omverdenen er de utsatt for stor risiko når det gjelder tortur og mishandling, ved siden av den lidelsen det er å bli holdt borte fra alle uten å vite om man noen gang blir fri. Familiene til de "forsvunnede" er også ofre; med konstante bekymringer for dem som er borte, uten å vite hvor de er eller om de noen gang får de dem igjen.

"Forsvinninger" i Pakistan er er voldsomt angrep på menneskerettighetene både til dem som "forsvinner" og familiene deres. "Forsvinninger" i Pakistan har økt betraktelig etter at landet ble en del USAs allianse i den såkalte krigen mot terror.

Møt Amina Masood i samtale med journalist og forfatter Mahmona Khan.

Ingen arrangement