Anne Alvik

bookmark

Min side av saken

tirsdag 16. februar 2010, kl. 14:00

Sal: Kverneland (2. et)

Arrangør: Unipub

Inngang: Billett

Fra mai 1999 til august 2000 opplevde daværende helsedirektør Anne Alvik bølger av beskyldninger i media om å ha forsøkt å skjule eller overse et påstått tilfelle av aktiv dødshjelp ved Bærum sykehus, den såkalte Bærum-saken. Riksadvokaten og staten renvasket senere Alvik for de grove anklagene. 

Forfatteren viser hvordan mediene skapte et misvisende bilde av det som hendte, og hvordan kjente og profilerte personer sluttet seg til kritikken uten å skaffe seg førstehåndskunnskap om det som foregikk. Anne Alvik beskriver hvordan det oppleves å bli utsatt for langvarig og ubegrunnet kritikk i mediene, og om hvordan staten som arbeidsgiver sviktet en sentral medarbeider.

Ingen arrangement