Åpen folkekirkes kirkedemokratiseminar

bookmark

Hvordan bør kirkevalget i 2019 gjennomføres?

mandag 29. mai 2017, kl. 17:30

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Åpen folkekirke

Inngang: Gratis

Kirkevalget i 2015 skapte mye oppmerksomhet og for første gang var det flere lister å velge mellom. I 2019 står et nytt kirkevalg for tur. Spørsmål vi trenger å avklare før den tid og som vi inviterer til debatt om:

  • Hvordan sikre at valget blir enda mer demokratisk?
  • Hva skal være forholdet mellom egne lister (som Åpen folkekirke) og nominasjonskomiteen være? (Eller trenger vi i det hele tatt en egen nominasjonskomité?)
  • Hvordan sikre at velgerne har flere lister å velge mellom?
  • Skal alle medlemmene velges direkte?

Møt blant andre: 
Gard Sandaker-Nielsen, leder i Åpen folkekirke og Oslo bispedømmeråd 
Kristin Gunleiksrud Raaum, leder av Kirkerådet og medlem av Oslo bispedømmeråd for Åpen folkekirke
Karl Øyvind Jordell, professor ved Institutt for pedagogikk, UiO
Ketil Botvar, forsker og ansvarlig for evalueringen av Kirkevalget 2015, Stiftelsen Kirkeforskning
Harald Hegstad, professor på Menighetsfakultetet, nestleder i Kirkerådet og Oslo bispedømmeråd fra Nominasjonskomiteens liste
Dag Landmark, medlem av Hamar bispedømmeråd fra Nominasjonskomiteens liste
Gunnar Winther, medlem av Kirkerådet og medlem av Nidaros bispedømmeråd som lek kirkelig tilsatt. Styremedlem i Åpen folkekirke. 

Arrangementstid fra 17.30-20.00.

Ingen arrangement