Åpent folkemøte

Åpent folkemøte

bookmark

Tema: Når barn dør

mandag 15. januar 2018, kl. 19:00 til kl. 21:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Foreningen for barnepalliasjon FFB

Inngang: Gratis

Bakgrunn: 20. desember i 2017 legger palliasjonsutvalget (NOU) legge fram sin innstilling om palliasjon – den lindrende omsorgen for alvorlig syke og døende, uavhengig av alder og diagnose. Foreningen for barnepalliasjon FFB ønsker å rette oppmerksomheten mot dette temaet og inviterer derfor til et åpent folkemøte. Dette blir første anledning til å høre politikernes respons på NOUen, og for å vite noe om veien videre.

Får vi nå Norges første barnehospice?

Foreningen for barnepalliasjon FFB har satt sammen et panel med Norges fremste helsepolitiske talspersoner som kommer fra Helse og omsorgskomiteen.

Panelet består av:

Ingvild Kjerkol (AP)
Bård Hoksrud (FRP)
Sveinung Stensland (H)
Olaug Bollestad, leder av komiteen (KRF)
Kjersti Toppe (SP)
Nicholas Wilkinson (SV)
Carl-Erik Grimstad (V)

Natasha Pedersen, Foreningen for barnepalliasjon FFB og utvalgsmedlem

Astrid Rønsen, Hospiceforum Norge og utvalgsmedlem

Stein Kaasa, leder av palliasjonsutvalget og professor i palliativ medisin.

Debatten ledes av tidligere helseminister Bjarne Håkon Hansen.

Vel møtt til spennende og viktig samfunnsdebatt. Møt opp i god tid.

Arrangøren vil også streame debatten her

 

Foreningen for barnepalliasjon FFB ble stiftet i 2009 og er landsdekkende, frivillig, politisk-, livssyns- og diagnosenøytra org. Vi jobber for å øke kunnskapen og bedre den lindrende omsorgen for alvorlig syke og døende barn i Norge. Foreningen for barnepalliasjon FFB er en medlemsorganisasjon med medlemmer fra hele landet som består av helsepersonell, pårørende og andre interesserte. Til enhver tid finnes det i Norge ca 4000 barn i alderen 0-18 år med sykdommer som gir begrenset levetid og som vil ha behov for lindrende behandlingstilbud. Omtrent en tredjedel av disse har kreftsykdommer, mens de øvrige barna har misdannelser, nevrologiske sykdommer eller andre sjeldne tilstander. Barnepalliasjon er et økende behov i vårt samfunn som i dag har utilstrekkelige løsninger. Les mer på www.barnepalliasjon.no

Ingen arrangement