Åpokalypse nå igjen? - Avlyst

Åpokalypse nå igjen?

bookmark

tirsdag 27. april 2010, kl. 19:00 – Avlyst

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Norsk klimanettverk

Inngang: Gratis

ARRANGEMENTET ER AVLYST

Den rådende vitenskapelige oppfatningen om klimaendringene avfeies av mange i dag som alarmisme. Med dagens mediebilde – og politiske treghet – er det lett å få inntrykk av at gode klimaløsninger kan vente. Panelet består av klimaforskere som illustrerer hvor vi er nå, hvor vi risikerer å havne, og hvorfor det haster med store, globale reduksjoner av klimagassutslipp i dette tiåret.

Ingen arrangement