FlyktningkriseFoto: Gémes Sándor, Wikimedia commons

Flyktningkrise

bookmark

Lørdagsforedrag ved Katja Franko

lørdag 9. september 2017, kl. 15:00 til kl. 16:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Oppdatert onsdag 11. juli 2018, kl. 12:58

12:58

Hva snakker vi egentlig om når vi snakker om flyktningkrise? Hvem er de som reiser ut, hvor kommer de fra, og hvordan blir de møtt når de skal inn i Europa eller kommer til Norge? Katja Franko er professor i kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo, og forklarer flyktningkrisa for dummies. Foredraget ble holdt på Litteraturhuset 9. september 2017.

I løpet av 2015 tok mer enn en million flyktninger og migranter seg inn i Europa. Dette er likevel bare en brøkdel av alle dem som er flyktninger eller internt fordrevne i verden sett under ett.

Hva snakker vi egentlig om når vi snakker om flyktningkrise? Hvem er de som reiser ut, hvor kommer de fra, og hvordan blir de møtt når de skal inn i Europa eller kommer til Norge? På hvilken måte har grensekontrollene og rettssystemet i Europa og Norge endret seg i møte med de store migrasjonsstrømmene, og hva er konsekvensene av dette for dem som kommer – og for oss som bor her?

Katja Franko er professor i kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo og forsker blant annet på globalisering, migrasjon og grensekontroll. Hun gir en innføring i dagens globale flyktning- og migrasjonssituasjon og vil snakke om hvordan migranter møtes både ved ankomst sør i Europa og når de kommer til rike land.

Arrangementet er en del av høstens lørdagsforedragsserie «Apokalypse nå?», som tar for seg noen av de største globale krisene vi står overfor i dag.

Lørdagsforedragene er en del av Litteraturhusets satsning Folkeopplysning, og er støttet av DNB.