Årets holbergprisvinner

bookmark

Ian Hacking i samtale med Lars Fr. H. Svendsen

torsdag 26. november 2009, kl. 17:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Holbergprisen, Norges svar på Nobelprisen, går i år til den kanadiske filosofiprofessoren Ian Hacking. Juryen uttaler at Hackings stringente filosofiske analyse «fundamentalt har endret vår forståelse av hvordan sentrale begrep oppstår gjennom vitenskapelig praksis og i bestemte sosiale og institusjonelle sammenhenger». Hacking er opptatt av sentrale filosofiske spørsmål om hvorvidt de teoretiske enheter som vitenskapen postulerer – alt fra «elektron» til «multippel personlighetsforstyrrelse» – er virkelige på samme måte som dagligdagse objekter.

I samtale med filosof Lars Fr. H. Svendsen vil Hacking komme nærmere inn på hvordan dette spørsmålet også står sentralt i hans tenkning rundt mennesket.

Ingen arrangement