Arven fra kolonitiden

bookmark

4. februar 2023 - 11. mars 2023

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Billett

Debatter om avkolonisering kan virke både abstrakte og polariserte, men for mange er det helt konkret og håndfast.

For mange er realiteten at levninger etter forfedrene deres og kulturgjenstander fra nasjonen deres befinner seg på museum på andre siden av jorda, hentet dit av tidligere koloniherrer. Flesteparten av landene i Afrika har språket til en tidligere kolonimakt som offisielt språk, og mange barn opplever å bli irettesatt hvis de snakker morsmålet sitt på skolen.

Her i Norge lærer vi først og fremst om afrikansk historie gjennom de europeiske «oppdagernes» øyne, men vi ville trolig fått et annet bilde av Afrika dersom vi lærte mer av kontinentets rike historie.

I denne foredragsserien ser vi nærmere på noen av de konkrete sporene etter kolonitiden som fortsatt er med på å forme samfunnene vi lever i, og noen av de sentrale debattene som springer ut av dette. Hvordan lever arven etter kolonitiden videre i dag?