Språk og stillhet 1CC Richard Lord

Språk og stillhet

bookmark

Hannah Gibson og Ida Hadjivayanis

lørdag 11. mars 2023, kl. 15:00 til kl. 16:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratisbilletter legges ut 25. februar kl. 9.00

Av de 54 landene i Afrika er engelsk offisielt språk i 27, mens 21 land har fransk som offisielt språk. De aller færreste har likevel et av de tidligere kolonispråkene som morsmål. Konsekvensen er at mange får dårligere muligheter både i et utdanningssystem og jobbmarked basert på et språk de ikke behersker til fulle, og de får dårligere muligheter til å delta i offentlig debatt eller tilgang til medier og litteratur. Hvordan påvirker det selvfølelsen og identiteten når du nektes å snakke morsmålet ditt på skolen?

Dr. Hannah Gibson underviser i språk og lingvistikk ved Universitetet i Essex, der hun særlig forsker på språkene som snakkes i det østlige og sørlige Afrika, og sammenhenger mellom språk og sosial rettferdighet. Hun vil snakke om hvilke konsekvenser det får for flerspråklige samfunn når ett språk får dominere i det offentlige rom og utdanningssystemet.

Dr. Ida Hadjivayanis underviser i swahili ved School of Oriental and African Studies i London, og står bak den første oversettelsen av nobelprisvinner Abdulrazak Gurnah til et afrikansk språk. Hun vil snakke om sammenhenger mellom avkolonisering og flerspråklighet på det afrikanske kontinent, om betydningen av oversettelse og om den framvoksende rollen til swahili som et fellesafrikansk språk.

Deretter møtes Gibson og Hadjivayanis til samtale på Litteraturhusets scene, ledet av PhD-student ved UiO, Marta Mboka Tveit.

I en serie arrangementer i vinter ser vi nærmere på noen av de konkrete sporene etter kolonitiden som fortsatt er med på å forme samfunnene vi lever i. Arrangementet vil foregå på engelsk.