Avantgarde eller relasjon?

bookmark

Radikalitet i kunsten 2009

torsdag 29. oktober 2009, kl. 18:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: KORO – Kunst i offentlige rom

Inngang: Gratis

KORO – Kunst i offentlige rom inviterer til åpent debattmøte på Litteraturhuset i anledning utgivelsen av boken Nabolagshemmeligheter. Kunsten som byprosess. Hva er radikal praksis i dagens kunstfelt? Finnes den politiske samtidskunsten? Hvordan står det til med kunsthandlingen utenfor kunstinstitusjonen?

Tre framstående internasjonale kommentatorer innleder til debatt. Ordstyrer er Jan Inge Reilstad

Innledere: 
Jeanne van Heeswijk (NL): It Runs in the Neighbourhood – kunsten som kollektivportrett.

Nicolas Bourriaud (F): Fra det relasjonelle til det radikante.

Mikkel Bolt Rasmussen (DK): Avantgardens selvmord. Om avantgardeposisjonens mulighet og forbannelse.

Ingen arrangement