Avantgardekunsten i det 20. århundre

bookmark

Lørdagsforedrag ved Ina Blom

lørdag 31. mai 2008, kl. 14:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Avantgardistenes inntog rundt 1920 rokket ved kunstens rolle i samfunnet: Ideen om kunst for kunstens skyld ble erstattet av en kunst som stod i tett forbindelse med den industrielle produksjonen og de nye medieteknologiene. Fra nå av tenkte kunsten «høyt» om sosial og økonomisk produksjon. Men avant-gardekunsten i det 20. århundre var kanskje fremfor alt en arena der man registrerte endringene fra en industriell til en postindustriell produksjon og der ikke minst endringene i definisjonen av «arbeid» og «varer» ble gjenstand for utstrakte eksperimenter og refleksjon. 

Ina Blom er kunstkritiker og førsteamanuensis i kunsthistorie ved UiO med spesialområde innenfor avantgardismens estetikk og samtidskunst.

Ingen arrangement