«The sinking of the Blücher. The battle of Drøbak narrows April 1940» 1

Boklansering “The sinking of the Blücher”

bookmark

The battle of Drøbak narrows April 1940

torsdag 27. april 2023, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Forsvarets høgskole

Inngang: Gratis påmelding

Påmelding

Forfatterne Tor Jørgen Melien og Geirr Haarr, har i boken «The sinking of the Blücher. The battle of Drøbak narrows April 1940» belyst de dramatiske begivenhetene i og rundt Oslofjorden 8. og 9. april 1940 og de påfølgende dagene. Boken forklarer hvordan Norge i de foregående månedene forsøkte å holde seg nøytral, men gradvis ble trukket inn i krigen fra begge sider.

«The sinking of the Blücher » er ikke bare en fortelling om strategi og kamp. Det er også en intens historie som trekker på personlige erindringer og primærkilder for å beskrive opplevelsene til stridende og til de sivile som ble involvert. Den dramatiske og kildebelagte teksten er forsterket med rundt 200 utvalgte fotografier, mange av dem aldri tidligere publisert, og en rekke nytegnede kart.

Førsteamanuensis Sigurd Sørlie fra Institutt for forsvarsstudier vil lede samtalen om hendelsene rundt 9. april 1940.
Professor Tom Kristiansen ved Norges arktiske universitet vil kommentere bokens innhold.

17.30 Registering
18.00 Velkommen ved Sigurd Sørlie
18.05 Innlegg fra Haarr og Melien
18.25 Innlegg fra Tom Kristiansen
18.45 Samtale etterfulgt av Q&A
19.30 Avslutning

Boken kan bestilles her

Ingen arrangement