Bonusbarn

Bonusbarn

bookmark

Til glede og fortvilelse

mandag 27. november 2017, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Kverneland (2. et)

Arrangør: Inspira

Inngang: 295,-

Høstens viktigste foredrag om noe av det vanskeligste for mange å takle: det å være stemor eller stefar. Evolusjonære perspektiver kan forklare hvorfor det er så krevende å være bonusforeldre. Anne Gustafson innleder kvelden ved å ta publikum med på en evolusjonær reise 200.000 år bakover i tid. Hun forklarer hvorfor vi elsker våre egne, men bare tolererer andres barn.

Anne beskriver vi som lever i dag, som etterkommere av mennesker som ikke ga bort sine ressurser til andre eller andres barn. Med andre ord, det sitter dypt i vår ubevissthet å ikke like andres barn like mye som våre egne. Vi elsker våre egne barn og ønsker å gi dem alt godt. Forskjellsbehandlingen av biologiske og ikke-biologiske barn viser seg på mange måter. Fra det helt subtile der vi gir vårt eget barn en litt dyrere bursdagsgave, til ytterpunktene der stebarn har større sannsynlighet for å bli utsatt for mishandling av sine steforeldre. I et evolusjonært perspektiv kan vi altså forklare de følelsene vi kjenner når ikke-biologiske barn blir en del av livet vårt. Med dette som utgangspunkt, kan vi lettere forstå hvorfor det lett kan oppstå konflikter og uenigheter i forhold der paret har bonusbarn.

Vi spoler frem til nåtid. Siri Merete Andersen, arrangøren og primus motor bak foredraget: Bonusbarn – Til glede og fortvilelse, har reddet hundrevis av parforhold i løpet av sin karriere. Når kjæresteforhold går over til samboerforhold, går man også inn i rollen som stemor eller stefar. Forholdet går over i en ny fase, der stebarnet eller stebarna utøver en vesentlig påvirkning på forholdet. Er man ikke godt nok forberedt på det som kan komme, kan misnøye, sjalusi, skam, ensomhet, og andre vanskelige følelser bli resultatet. Til slutt ender mange slike forhold i en konfliktsituasjon som tar livet av forholdet.

Når friksjonen i bonusfamilien øker, er det viktig med kunnskap om hvorfor ting skjer og hva man kan gjøre. Man kan forebygge når man ennå ikke har blitt samboere. Eller man kan sette seg ned for å forstå hendelsene som har utviklet seg etter at man ble samboere. I begge situasjoner kreves det mye av begge parter. Men det vil alltid være de voksnes ansvar å løse de vanskelige situasjonene, aldri barnas.

 

Program

• Anne Gustafson
Cand. Scient. og Adferdsøkolog
Anne innleder kvelden med ca 12 minutters foredrag, der hun gjennom evolusjonære perspektiver forklarer hvorfor rollen som steforelder kan være så veldig vanskelig.

• Siri Merete Andersen
Gestaltterapeut, parterapeut, Coach og profesjonell samtalepartner
Siri bruker sine erfaringer fra sin mangeårige praksis med å hjelpe parforhold som har støtt på problemer.

Denne kvelden vil hun snakke om vanskelige følelser som sjalusi, skam, sinne, ensomhet og selvtillit, og hvordan disse kan håndteres. Hun vil ta opp hvorfor man som steforelder ofte ender opp i konflikt, ikke bare med stebarna, men til slutt også med den nye partneren. Denne kvelden får du også møte et par som har gjennomlevd mange av utfordringene Siri snakker om, et forhold som endte i et brudd. Ett år senere er de sammen igjen, klokere og bestemt på å lykkes. Hør deres historie.

Mer informasjon og film finner du her.

Ingen arrangement