Borgerlønn på dagsorden! 1

Borgerlønn på dagsorden!

bookmark

Hva nå for den norske modellen?

lørdag 26. august 2017, kl. 15:30 til kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Borgerlønn BIEN Norge

Inngang: 100,-/50,-

To uker før årets stortingsvalg arrangerer vi et folkemøte i Wergelandssalen på Litteraturhuset om hvordan borgerlønn kan bidra med å stanse angrepet på velferdsstaten og videreutvikle den norske modellen.

Innledninger vil bli holdt ved 1) Nanna Kildal ved Rokkansenteret, 2) Margunn Bjørnholt ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), 3) Karl Ove «Kalle» Moene, som er professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo og leder av Center of Equality, Social Organization, and Performance (ESOP) og 4) Ove Jacobsen, som er professor ved Senter for økologisk økonomi og etikk ved Handelshøgskolen i Bodø.

I tillegg har vi med oss:

Den engelske fagforeningaktivisten Becca Kirkpatrick, som har gjort en utmerket jobb når det kommer til å få de tre største fagforeningene i England til å stille seg positive overfor borgerlønn.

Finnen Heikki Hiilamo, som er professor i sosialpolitikk ved universitetet i Helsinki og en av to Kjell Nordstokke-professorer ved VID vitenskapelige høgskole. Hiilamo er spesialist på fattigdom og vil i sin innledning fokusere på pilotprosjektet i Finland.

Arne Øgaard, redaktør i tidsskriftet Pengevirke.

Andrew Kroglund, som til daglig er informasjon- og politikkansvarlig i Utviklingsfondet og styreleder i ForUM for Miljø og Utvikling, vil fungere som konfransier.

Kulturelt innslag ved verdensmester i slampoesi Evelyn Rasmussen Osazuwa

Ingen arrangement