Brutte løfter, barndom på vent

bookmark

Hvem kan stoppe diskrimineringa?

onsdag 2. september 2009, kl. 18:00

Sal: Wergeland

Arrangør: PRESS - Redd Barna Ungdom

Inngang: Gratis

PRESS – Redd Barna Ungdom til debatt om omsorgssituasjonen for enslige mindreårige asylsøkere i Norge. I mange år har det vært politisk enighet om at Norge bryter rettighetene til denne gruppen barn, og at en reform som sikrer barna en god omsorg under barnevernet må på plass. Likevel har ingen regjering klart å sikre en helhetlig og god omsorgsreform til disse barna.

PRESS har invitert politikere fra stortingspartiene og Rødt. Det vil bli innledninger ved FO-leder Randi Reese og PRESS-leder Kirsten Kvalø, og salen vil få anledning til å stille spørsmål.

Disse stiller fra partiene:

Lotte Grepp Knutsen (AP) – 10. kandidat for Oslo AP, statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet

Karin Ståhl Woldseth (Frp) – 3. kandidat for Hordalan Frp, medlem av Familie- og kulturkomiteen på Stortinget (2005- 2009)

Hans Olav Syversen (Krf) – 1. kandidat for Oslo Krf, medlem av Finanskomiteen på Stortinget (2005- 2009) og tidligere statssekretær i Barne- og familiedepartementet (2003- 2005)

May Hansen (SV) – 1. kandidat for Østfold SV, medlem av Familie- og kulturkomiteen på Stortinget (2005- 2009)

Trond Lode (SP) – andre nestleder i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget (2005- 2009)

Trine Skei Grande (V) – 1. kandidat for Oslo Venstre, medlem av Familie- og kulturkomiteen på Stortinget (2005- 2009)

Erling Folkvord (Rødt) – 1. kandidat for Oslo Rødt, bystyrerepresentant for Rødt i Oslo

Høyre: Ikke bekreftet debattant

Velkommen!

Ingen arrangement