Cappelens upopulære skrifter

bookmark

Festmøte og foredrag ved Trond Berg Eriksen, Kjersti Bale og Trond Haugen

onsdag 5. november 2008, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Cappelen Akademisk Forlag

Inngang: Gratis

Det er 60 år siden Cappelens upopulære skrifter så dagens lys. Siden den gang har det kommet hele 150 utgivelser i bokserien, nyskrevet essayistikk med intellektuell brodd så vel som klassiske kulturdokumenter. Skriftene har gjort vestlige tenkere tilgjengelige for et norsk publikum gjennom oversettelser av høy kvalitet og med introduksjoner av norske fagfolk – i et elegant og lite format. 

Med sin faglige dybde har Cappelens upopulære skrifter alltid representert en motvekt til populærkulturens letthet og bestselgerfokus. Men det kulturelle og intellektuelle liv har gjennomgått store forandringer på 60 år. Hva som i dag er den smale litteraturens rolle og verdi, er et spørsmål med mange mulige svar. Velkommen til foredrag som belyser Cappelens upopulære skrifter og annen smal litteratur før og nå, i Akademia og i offentligheten for øvrig. 

Program:
Trond Berg Eriksen, professor i idéhistorie, Universitetet i Oslo
Et idéhistorisk blikk på Cappelens upopulære skrifter

Kjersti Bale, professor i litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo
Faglitteratur, fagspråk og teoriutvikling i dagens Akademia

Trond Haugen, kritiker i Dagsavisen og forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket
Smal litteratur – kritisk offentlighet

Ingen arrangement