Da traumene ødela landet…

Rapportlansering: Freden kommer innenfra

bookmark

Traumer i Sør-Sudan

tirsdag 13. februar 2018, kl. 08:00 til kl. 10:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: KFUK-KFUM Global

Inngang: Gratis

Situasjonen i Sør-Sudan fortsetter å eskalere i brutalitet og grove menneskerettighetsbrudd.
YWCA of South-Sudan har lenge uttalt at hadde bare lederne deres fått bearbeidet traumene sine før de kom til makten, ville ikke landet vært like ødelagt av krig.
De fire siste årene har YWCA tatt problemet ved kjernen, med utbredt bruk av traumeinformert sosialt arbeid. Psykososialt arbeid er essensielt for fred og forsoning og utgjør kjernen i arbeidet med UNSCR 1325.
KFUK-KFUM Global fikk i høst skrevet en rapport om arbeidet i Sør-Sudan, og psykososialt arbeid i konfliktområder.

Under denne lanseringen vil det bli drøftet viktigheten av psykososialt arbeid inn i nasjonsbygging, og hva som er veien videre for Sør-Sudan.

Program
Fremlegg av rapporten: Freden kommer innenfra – Traumer i Sør-Sudan; Rapportforfattere Caroline Midttun Rostrup/Adriane Lilleskare Lunde

Traumer i et UNSCR 1325 perspektiv; Camilla Ravnsborg Aschjem, seniorrådgiver Sør-Sudan, KFUK-KFUM Global

I panelet:
Modi Enosa Mbaraza: Generalsekretær YWCA of South-Sudan
Kristin Tønnessen Berg: Seniorrådgiver, psykososialt arbeid, KFUK-KFUM Global
Halle Jørn Hanssen: Forfatter og tidligere generalsekretær i Norsk Folkehjelp
Katinka Thorne Salvesen: Psykologspesialist, Modum Bad

Ordstyrer:
Marit Hernæs: Leder, Støttegruppen for Sudan og Sør-Sudan

Det blir servert frokost fra klokka 0800

VELKOMMEN!

Ingen arrangement