Darwin’s legacy and his impact on the social sciences

bookmark

Foredrag av Kevin Padian og Jon Elster

fredag 20. november 2009, kl. 18:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: CEES, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo

Inngang: Gratis

Paleontologen Kevin Padian fra University of California, Berkeley, USA, forteller om arven etter Darwin, og de seiglivede mytene som omgir han.
Padian har undervist og fortalt om Darwin og evolusjonsteori i mange sammenhenger, blant annet var han et av ekspertvitnene i "Intelligent Design-rettssaken" Kitzmiller v. Dover Area School District i USA i 2005.

Filosofen Jon Elster, professor i ‘Social Sciences’ ved Columbia University og forsker ved ‘Centre for the Study of Civil War’ ved PRIO (International Peace Research Institute) i Oslo vil holde foredraget: "Darwin’s impact on the social sciences".

Foredragene holdes på engelsk.

Det blir anledning til å stille spørsmål etter foredragene.

Ingen arrangement