Debatten: kvinnepanel, likestilling og kjønnsrollemønster

bookmark

Direkte i NRK 1

torsdag 4. februar 2010, kl. 21:00

Sal: Wergeland

Arrangør: NRK

Inngang: Gratis

Regjeringen har oppnevnt et kvinnepanel for å se på likestilling. Hvor langt er likestillingen kommet, og hva gjenstår? Hvordan påvirker kjønnsrollemønsteret barna? Og hva er grunnen til at kravet om likelønn ennå ikke er innfridd? Manns- og kvinneroller debatteres på direkten. Og du kan være publikum – møt opp torsdag 4.februar kl. 20.45 i Litteraturhuset. Debatten sendes direkte på NRK 1 mellom 21.30 og 22.30. 

Norges største debattprogram, NRKs «Debatten», sendes direkte fra Litteraturhuset med publikum i salen. Det er åpent for alle og ingen forhåndspåmelding. Programleder er Atle Bjurstrøm. Tema for sendingen kunngjøres i NRK1 og på nrk.no.

Foto: Anne Liv Ekroll, NRK

 

Ingen arrangement