Defamation – Jødehat

bookmark

Film og diskusjon

tirsdag 13. april 2010, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: FN-sambandet og Oslo dokumentarkino

Inngang: Billett

Hvor går grensen mellom kritikk av staten Israel og anti-semittisme?
Hva er forskjellen på anti-semittisme og rasisme?
Er jødehat et problem i dag? Bruker Israel anti-semittisme for å unngå kritikk av sin egen politikk?

FN-sambandet og Oslo Dokumentarkino inviterer til diskusjon og film.

Innledere:
Kari Helene Partapouli, leder Antirasistisk senter.
Nils Butenschøn, direktør Norsk senter for menneskerettigheter
Siste innleder bekreftes de nærmeste dagene.

Film: Defamation
En israelsk film av Yoav Shamir (tidligere bl.a. Checkpoint) som forsøker å avdekke hva som egentlig finnes av anti-semittisme i verden. Shamir tar også opp anklagene om at påstander om anti-semittisme brukes til å trekke fokus vekk fra overgrep som begås av Israel mot palestinere. Filmen beveger seg over store deler av verden, fra Israel til bl.a.USA, Polen og Ukraina, og snakker med mennesker med så forskjellige syn på disse problemstillingene som lederen av Anti Defamation League og Norman Finkelstein.

Ingen arrangement