Demokratiets tilstandFoto: International IDEA

Demokratiets tilstand

bookmark

Rapportlansering

tirsdag 28. november 2017, kl. 09:30 til kl. 11:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Oslosenteret og International IDEA

Inngang: Gratis med påmelding

The Global State of Democracy er ny utgivelse som har til hensikt å analysere og undersøke demokratiets tilstand globalt. Publikasjonen inneholder en oversikt over globale og regionale trender for demokratisk utvikling. Den tar også et nærmere blikk på utfordringer og kriser demokratiet står ovenfor og gir anbefalinger for beslutningstakere og demokratiforkjempere verden over. I dette, som er den første utgaven av rapporten, er hovedfokuset om demokratiets evne til å takle motgang og endring.

Arrangementet foregår på engelsk.

Program

·         Åpningstale av Kjell Mange Bondevik, leder av Oslosenteret
·         Introduksjon ved Ine Eriksen Søreide, Norges utenriksminister
·         Key note speech by Yves Leterme, Generalsekretær i International IDEA
·         Paneldebatt om politiske partier i endring: utfordringer, trusler og muligheter.

Jorge Valladares, programansvarlig i International IDEA
Jan-Petter Holtedahl, seniorrådgiver i NORAD
Hilde Frafjord Johnson, generalsekretær i KrF
Ordstyrer: Nikolai Hegertun, stipendiat ved SUM/UiO

Påmelding til post@oslocenter.no innen 26. november.

Program in English

Ingen arrangement