Demokratisk kontroll over finansmarkedene, møte med Susan George

bookmark

- fra krisetid til rettferd

mandag 1. desember 2008, kl. 11:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Attac Norge

Inngang: Billett

Innleder: Susan George, styreleder for Transnational Institute og
ærespresident i Attac Frankrike

Dagens finanskrise er ikke den eneste krisen som herjer verden. Den er
tett knyttet til økende priser på mat og energi, til fattigdom og
ulikehet, og klimaendringer og global oppvarming. Det finnes en utvei:
Susan George vil forklare hvordan disse multiple krisene gir oss en
mulighet til å omskape en mer rettferdig og økologisk verden.

Susan George (født 1934) er statsviter, aktivist og forfatter av mer enn
et dusin bøker. Hun er styreleder for Transnational Institute og
ærespresident av Attac Frankrike. Hun ble født i USA men har bodd i
Frankrike i mange år og er fransk statsborger.

Ingen arrangement