Den forbudte kjærligheten

bookmark

Forhold på tvers av kaste, klan, landopprinnelse, religion og kjønn – hvordan bryte tabuene?

søndag 14. februar 2010, kl. 13:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Abid. Q Raja

Inngang: Gratis

Ta kontakt med Abid Q. Raja (abidraja@gmail.com, tlf.: 99 44 09 08) dersom du ønsker å delta i panel eller med innlegg, og bare dersom du enten

1. er imot ekteskap mellom personer som har ulik landopprinnelse, ulik religion, kaste, klan eller kjønn og er klar for å fronte synet

2. eller du er en av de som har klart å bryte tabuene, eller er i familie med noen som har lykkes

3. eller er en av de som ikke har lykkes eller er i familie med en av de som ikke har klart å bryte tabuene, og du har lyst til å dele erfaringene med andre

Ingen arrangement